Вплив антропогенного навантаження на води Сіверського Дінця

Автори: Бабаєва О.В.

Рік: 2007

Випуск: 04

Сторінки: 30-34

Анотація

Проаналізовано сучасний екологічний стан Печенізького водосховища та Сіверського Дінця. Зроблено аналіз мінливості концентрацій забруднювальних речовин у воді Печенізького водосховища.

Теги: водопостачання; екологічний стан; забруднювальні речовини; Печенізьке водосховище

Список літератури

  1. Шумейко А.С. Характеристика экологического состояния Харькова и Харьковской области. – Харьков: ХГАГХ, 1994. – С.42-43
  2. Екологічний атлас Харківської області. – Харків: УкрНДІЕП, ДУ екології та природних ресурсів, 2005. – С. 17 -24, 51 – 57
  3. Національна доповідь про стан навколишнього природного середовища в Україні у 1998 році //Щорічні національні доповіді про стан навколишнього природного середовища Міністерства охорони навколишнього природного середовища
  4. Національна доповідь про стан навколишнього природного середовища в Україні у 2001-2004 році // Щорічні національні доповіді про стан навколишнього природного середовища Міністерства охорони навколишнього природного середовища
  5. Огляд стану забруднення поверхневих вод суші в Харкові та Харківській області за 2004 рік, підготовлений Харківським обласним центром по гідрометеорології. – Харків: ХарГМЦ, 2005. – С.2-9
  6. Н.В.Бут, О.М.Смирнова, О.Е.Семенко. Гідрохімічні показники санітарного стану нижньої течії Сіверського Дінця //Гідрохімічні дослідження. – Всесоюзний науково-дослідний інститут охорони води, Харків. – 1974. – С.13-15
  7. Національна доповідь про стан навколишнього природного середовища в Україні у 1999 році //Щорічні національні доповіді про стан навколишнього природного середовища Міністерства охорони навколишнього природного середовища
  8. Жук В.М. Оцінка поверхневих вод Харківської області та інтенсивності їх використання. // Матеріали науково-практичних конференцій ІІІ Міжнародного Водного Форуму «АКВА Україна – 2005». – Київ, 2005. – С.19-25
Завантажити повний текст (PDF)