Метод оцінки агрокліматичних умов та ефективності функціонування фермерських господарств

Автори: Польовий А.М.

Рік: 2007

Випуск: 04

Сторінки: 146-154

Анотація

Розглядається оцінка агрокліматичних умов формування рівнів урожайності сільськогосподарських культур та модель визначення оптимальної структури посівних площ фермерського господарства.

Теги: біомаса; грунт; корм; моделювання; опади; посівна площа; приріст; продуктивність; сонячна радіація; температура

Список літератури

  1. Полевой А.Н. Теория и расчет продуктивности сельскохозяйственных культур. – Л.: Гидрометеоиздат, 1983. – 175 с.
  2. Емельянов А.А., Власова Е.А., Дума Р.В. Имитационое моделирование экономических процессов. – М.: Финансы и статистика, 2002. – 365 с.
  3. Полевой А.Н. Базовая модель оценки агроклиматических ресурсов формирования продуктивности сельскохозяйственных культур. //Метеорологія, кліматологія та гідрологія.– 2004.– Вип. 48.– С. 195-205.
Завантажити повний текст (PDF)