Уточнення методу автоматизованої обробки моніторингової інформації про гідрохімічний режим поверхневих вод

Автори: Іваненко О.Г., Захарова М.В.

Рік: 2007

Випуск: 04

Сторінки: 250-256

Анотація

У статті наводиться короткий опис існуючих методів розрахунку виносу іонного стоку, описується сутність та переваги запропонованого методу сплайн-інтерполяції, проводиться уточнення розрахованих середньорічних даних витрат іонів статистичними методами.

Теги: іонний стік; концентрация; кореляція; моніторингова інформація; середньорічні витрати; сплайн-интерполяция

Список літератури

  1. Закон України про гідрометеорологічну діяльність // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 1999. – №16. – С.95.
  2. Алекин О.А., Бражникова Л.В. Методы расчета ионного стока // Гидрохимические материалы. – 1963. – Т.XXXV. – С.135-148.
  3. Горев Л.М., Пелешенко В.И., Кирничный В.В. Методика оптимизации природной среды обитания. – Київ: «Либідь», 1992. – 522 с.
  4. Гриб О.Н. Уточнение метода расчета ежедневных расходов минеральных веществ на малых реках Крыма // Метеорологія, кліматологія та гідрологія. – 2005. – Вип.49. – С.511-519.
  5. Воронков П.П. Формирование химического состава атмосферных вод и влияние его на почвенные растворы и склоновые воды // Труды ГГИ. – 1963. – Вып.102. – С.21-50.
  6. Соколов Б.Л., Саркисян В.О. Подземное питание горных рек (методы количественной оценки). – Л.: Гидрометеоиздат, 1981. – 239 с.
  7. Константинов А.Р., Химин Н.М. Употребления сплайнов и метода остаточных отклонений в гидрометеорологии. – Л.:Гидрометеоиздат, 1983. – 183 с.
  8. Іваненко О.Г., Даус М.Є., Захарова М.В. Моделювання дощового паводкового стоку води та виносу хімічних речовин з малих водозборів Північно-Західного Причорномор’я // Причорноморський екологічний бюлетень. – 2006. – №3-4 (21-22), Ч.1. – С.113-119.
  9. Голиков А.П., Черванев И.Г., Трофимов А.М. Математические методы в географии. – Харьков «Вища школа», 1986. – 144 с.
  10. Kazumasa Mizumura Estimation of hydraulic data by spline function // Journal of Hydraulic Engineering. – 1985. – Vol.111. – P.1219-1225.
Завантажити повний текст (PDF)