Оцінка мінливості річного стоку у басейні річки Дністер (лівобережжя)

Автори: Лобода Н.С., Дорофєєва В.П.

Рік: 2011

Випуск: 12

Сторінки: 168-177

Анотація

Розглянута мінливість річного стоку у басейні р.Дністер за допомогою установлення тенденції до змін кліматичних факторів, таких як опади та температура на території Західної та Південно-Західної України, циклічність коливань кліматичних факторів та річного стоку, а також тенденції до змін річного стоку, характеристика річного стоку лівобережжя р.Дністер.

Теги: мінливість кліматичних факторів та стоку; середня багаторічна величина річного стоку

Список літератури

  1. Гребінь В.В. Внутрірічний розподіл стоку води і наносів лівобережних приток Дністра та його сучасні зміни // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія. – 2005. – Т.7. – С.133-141.
  2. Гребінь В.В. Сучасний водний режим річок України (ландшафтно-гідрологічний аналіз). – К.: Ніка Центр, 2010. – 316 с.
  3. Кирилюк М.І. Водний баланс і якісний стан водних ресурсів Українських Карпат: Навчальний посібник. – Вид. «Рута» Чернівецького національного університету, 2001. – 246 с.
  4. Лобода Н.С. Расчёты и обобщения характеристик годового стока рек Украины в условиях антропогенного влияния. Монография. — Одесса: Экология, 2005. — С. 75.
  5. Лобода Н.С., Гопченко Є.Д. Стохастичні моделі у гідрологічних розрахунках: Навчальний посібник. – Одеса: Екологія, 2006. – 200 с.
  6. Лобода Н.С., Мельник С.В. Многолетняя изменчивость климата и водного режима рек Подолии // Український гідрометеорологічний журнал. – 2009. – №5.– С.184-191.
  7. СНиП 2.01.14-83. Определение расчетных гидрологических характеристик / Науч. ред. Соколов А.А. и др. – М.: Стройиздат, 1985. – 36 с.
  8. Справочник по водным ресурсам / Под ред. Б.И. Стрельца. – К.: Урожай, 1984. – 304 с.
Завантажити повний текст (PDF)