Інституціональні зрушення в напрямку економіко-екологічної трансформації

Автори: Жавнерчик О.В.

Рік: 2011

Випуск: 12

Сторінки: 48-55

Анотація

Визначені характерні особливості і еволюційні стадії інституціональних засад економіко-екологічної трансформації, проаналізовані особливості інституціонального середовища на національному, місцевому і міжнародному рівнях, розглянуті основні недоліки функціонування інституціонального механізму забезпечення безпечного розвитку економіко-екологічних систем та запропоновані напрямки їх подолання.

Теги: економіко-екологічна трансформація.; институт; інституціональний механізм

Список літератури

  1. Голян В.А. Інституціональні передумови вдосконалення управління водогосподарською та водоохоронною діяльністю // Екологічний менеджмент у загальній системі управління: тези доповідей Десятої щорічної Всеукраїнської наукової конференції, м.Суми, 20-21 квітня 2010р. – Суми: Вид-во СумДУ, 2010. – Ч.1. – С. 56-59.
  2. Дубель В. Міжнародне регулювання еколого-економічної безпеки // Наука молода: збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного унівеститету. – 2008. Вип.9. – С. 63-69.
  3. Економічна безпека: Навч. посіб. / За ред.. З.С. Варналія. – К.: Знання, 2009. – 647с.
  4. Кравців В.С. Система фінансування природоохоронної діяльності: національний, регіональний, місцевий рівні // Соціально-економічні дослідження в перехідний період: Фінансово-економічні системи: трансформація та євроінтеграція: Зб.наук.праць / Інститут регіональних досліджень НАН України, – 2007. Вип.1 (63). – С.275-289.
  5. Мартинюк О.В. Інституційне забезпечення системи управління навколишнім природним середовищем в територіальному вимірі // Екологічний менеджмент у загальній системі управління: тези доповідей Десятої щорічної Всеукраїнської наукової конференції, м.Суми, 20-21 квітня 2010р. – Суми: Вид-во СумДУ, 2010. – Ч.1. – С. 188-189.
  6. Податковий кодекс України.
  7. Рубель О.Є. Інноваційно-інституційна база економіко-екологічного співробітництва в Чорноморському регіоні // Вісник Хмельницького нац. ун-ту: Науковий журнал. – 2009. – №5, Т.2 (136). – С.236-239.
  8. Толстоухов А.В., Хилько М.І. Екобезпечний розвиток: пошуки стратегем / ВО НАН України. Ін-т філософії ім. Г.Сковороди, Київ.нац.ун-т ім. Т.Шевченка. – 2-е вид. – К.: Знання України, 2007. – 332с.
Завантажити повний текст (PDF)