Стереологічний аналіз локальної структури гранульованих матеріалів (метод Вороного)

Автори: Герасимов О.І., Сомов М.М.

Рік: 2011

Випуск: 12

Сторінки: 215-219

Анотація

Для опису локальної структури складних багаточастинкових систем-гранульованих матеріалів, запропоновано підхід, який базується на використанні методів діаграм Вороного. У випадку двовимірної системи дисків в рамках розглянутих підходів встановлено зв`язки між розподілами параметрів моделюючих функцій та структурними характеристиками у конфігураційному просторі. Запропонована аналітична форма розподілу площ фігур Вороного та детально проаналізована поведінка її моментів, яка формується внаслідок структурних перетворень.

Теги: локальна структура; метод Вороного

Список літератури

  1. Jaeger H.M., Nagel S.R., Behringer R.P. The physics of granular materials. // Rev.Mod.Phys.-1996.-Vol.68.- P.1259-1273.
  2. Duran J. Sands, Powders and Grains.-New York: Springer Verlag, 2000.- 200p.
  3. Kadanoff L. Built upon sand: theoretical ideas inspired by granular flows. //Rev.Mod.Phys.- 1999.-Vol.71.-P.435-447.
  4. De Gennes P.G. Granular matter: a tentative view //Rev.Mod.Phys.-1999.-71,S.- P.374-385.
  5. Mehta A. Granular Physics .- Harvard, Massachusetts, 2009.-318p.
  6. Н.Н. Медведев, Метод Вороного-Делоне в исследовании структуры некристаллических систем .-Новосибирск: СО РАН, 2000.-214с.
  7. John C. Russ, Robert T. Dehoff, Practical stereology.- New York: Plenum Press, 1999.- 312p.
  8. Z. M. Jakˇsi´c, S. B. Vrhovac, B. M. Pani´c and B. M. Jelenkovi´. Upward penetration of grains through a granular medium //Eur.Phys.Journ.E-2006.-Vol.27.-P.345-356.
Завантажити повний текст (PDF)