Агроекологічна оцінка якості ґрунтів на півдні Одеської області

Автори: Ляшенко Г.В., Прикуп Л.О.

Рік: 2011

Випуск: 12

Сторінки: 80-87

Анотація

Представлена загальна оцінка природних умов південних районів Одеської області. Запропоновані показники та розроблена класифікація агроекологічної оцінки якості ґрунтів за рН-реакцією ґрунтового розчину, вмісту гумусу у ґрунті, концентрацією радіонуклідів (стронцію-90 і цезію-137), вмісту важких металів. Проведена класифікація агроекологічної якості ґрунтів в розрізі адміністративних районів півдня Одеської області.

Теги: агроекологічна оцінка; класи ґрунтів; класифікація; якість ґрунтів

Список літератури

  1. Агроклиматический справочник по Одесской области.–Л.:Гидрометиздат, 1958.–248с.
  2. Атлас Одеської області. – Одеса: ХОРС, 2002. – 36 с.
  3. Кісеолар М.Г. Засади щодо охорони та збереження родючості ґрунтів Одеської області / М.Г. Кісеолар, А.Г. Новаковський, В.П. Онищук та ін. – Одеса: Науково-виробниче видання, 2008. – 105 с.
  4. Кулиджанов Г.В. Экологическое состояние почвенного покрова Одесской области // Агроекологічний журнал. – 2010. – №4. – С. 60-64.
  5. Природа Одесской области / Под. ред. Г.И. Швебса, Ю.А.Амброз. – Киев – Одесса: Вища школа. – 1979. – 144с.
Завантажити повний текст (PDF)