Особливості статистичного зв’язку міжрічних змін середньомісячних значень загального вмісту озону та індексів грозової активності над Україною

Автори: Холопцев О.В., Нікіфорова М.П.

Рік: 2011

Випуск: 12

Сторінки: 131-138

Анотація

Розглянуті особливості статистичного зв’язку міжрічних змін середньомісячних значень загального вмісту озону та індексів грозової активності над Україною при сучасному потеплінні клімату. Встано-влена наявність суттєвого взаємозв’язку між процесами, що розглядаються, у період з 1979 по 2006 рр. у Карпатському регіоні, та районах Дніпропетровської, Кіровоградської та Київської областей.

Теги: загальний вміст озону; індекс грозової активності; кореляція; суттєвість

Список літератури

 1. Мучник В. М. Физика грозы. – Л.: Гидрометеоиздат. – 1974. – 352 с.
 2. Salby M.L. Fundamentals of Atmospheric Physics. – New York: Academic Press, 1996. – 560 р.
 3. Наговицын Ю.А. Глобальная активность Солнца на длительных временах // Астрофизический бюллетень САО РАН. – 2008. – Т. 63, №1. – С. 45 – 58
 4. Борисова С.В. Озон в атмосфері: Навчальний посібник. – Київ – Ізмаїл: СМИЛ, 2001. – 71 с.
 5. Пудовкин М.И. Влияние солнечной активности на состояние нижней атмосферы и погоду//Соросовский образовательный журнал.–М: 1996.–№10.–С. 106–113
 6. Okabe H. Photochemistry of small molecules / H. Okabe // A Willey –interscience publication – John Wiley & sons. New York – Chichester-Brisbane-Toronto. – 1978. – 290 p.
 7. http://www.woudc.org
 8. http://www.tutiempo.net/en/Climate
 9. Браже Р.А. Восемь лекций по физике атмосферы и гидросферы: Учебное пособие. – Ульяновск: Ул-ГТУ, 2003. – 72 с.
 10. Кендал М. Дж. Многомерный статистический анализ и временные ряды / М.Дж. Кендал, А. Стьюарт; пер. с английского Э.Л. Пресмана, В.И. Ротаря; под редакцией Колмогорова А.Н., Прохорова Ю.В. –М.: Наука, 1976. – 736 с.
 11. Скворцов А.В. Триангуляция Делоне и ее применение. – Томск: Изд-во Томского государственного университета, 2002. – 128 с.
Завантажити повний текст (PDF)