Мінливість клімату та водних ресурсів Закарпаття

Автори: Лобода Н.С., Божок Ю.В.

Рік: 2011

Випуск: 12

Сторінки: 161-167

Анотація

Виконана оцінка стану водних ресурсів Закарпаття на основі сценаріїв зміни глобального клімату (CCCM, GISS, GFDL), адаптованих для території Словаччини й України. еоретичним базисом дослідження є модель «клімат-стік», розроблена в ОДЕКУ

Теги: зміни водних ресурсів; зміни клімату; кліматичний стік; сценарії глобального потепління

Список літератури

  1. Васильченко В.В., Рапцун М.В., Трофімова І.В. Україна та глобальний парниковий ефект. Книга 2. Вразливість і адаптація екологічних та економічних систем до зміни клімату. – Київ, 1998.– 210 с.
  2. Гопченко Е.Д., Лобода Н.С. Водные ресурсы северо-западного Причерноморья (в естественных и нарушенных хозяйственной деятельностью условиях). – Киев: КНТ, 2005. – 188 с.
  3. Гопченко Е.Д., Лобода Н.С. Оценка возможных изменений водных ресурсов Украины в условиях глобального потепления // Гидробиологический журнал. – 2000. – Т.36, №3. – С. 67 – 78.
  4. Гребінь В.В. Сучасний водний режим річок України (ландшафтно-гідрологічний аналіз) – К.: Ніка-Центр, 2010 – 316 с.
  5. Кирилюк М.І. Водний баланс і якісний стан водних ресурсів Українських Карпат: Навчальний посібник. – Чернівці: Рута, 2001. – 246 с.
  6. Лобода Н.С. Расчеты и обобщения характеристик годового стока рек Украины в условиях антропогенного влияния: Монография. – Одесса: Экология, 2005. – 208 с.
  7. Лобода Н.С., Коробчинська А.О. Оцінка впливу мінливості Північно-Атлантичного та Скандинавського коливань на гідрометеорологічні характеристики України // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія. – 2010. – Т.18. – С. 84-91.
  8. IPCC (2007) Climate Change 2007: The Physical Science Basis – Summary for Policymakers. Contribution of Working Group I to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. IPCC Secretariat
  9. Hlavcova K., Szolgay J., Cunderlik J., Parajka J., Lapin M. Impact of climate change of hydrological regime of rivers in Slovakia // Publication of the Slovak Committee for Hydrology 3.– Bratislava.– 1999. – P.10-27.
  10. Loboda N.S. The assessment of present and future Ukrainian water resources on meteorological evidence // Climat and Water.-1998.-Vol.1.-P.1486-1494.
Завантажити повний текст (PDF)