Муніципальне регулювання екологічної безпеки

Автори: Улибіна В.О.

Рік: 2011

Випуск: 12

Сторінки: 32-39

Анотація

Обґрунтована необхідність зміни пріоритетів діяльності муніципальних органів управління з урахуванням актуалізації екологічних складових. Показана роль в цьому процесі міського електротранспорту. Запропоновані методи муніципального регулювання, які дозволяють упорядкувати взаємини замовника транспортних послуг і виконавця шляхом застосування розрахункових тарифів і нетрадиційного фінансування, що дозволить створити економічні умови для розвитку екологічно благополучного виду міського транспорту, яким є електротранспорт.

Теги: муниципалитет; регулювання; фінансування; экология; электротранспорт

Список літератури

  1. Закон України «Про міський електричний транспорт» №1914-IV від 29.04.2004.
  2. Закон України « Про місцеве самоврядування» №280-IV/97-ВР від 07.05.1997.
  3. Загороднюк П.О. Взаємозв’язок екологічної й економічної безпеки та її вплив на економічне зростання України // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності. – 2005. – №6. – С.21-27.
  4. Карпушин Е.І. Організація та управління на електричному транспорті : Навчальний посібник. – Харків: ХНАМГ, 2008. – 184с.
  5. Канторович Л.В. Некоторые теоретические вопросы построения системы пассажирских тарифов // Проблемы совершенствования системы транспортных тарифов. – М.: ЦЭМИ, 1987. – С. 17-22.
  6. Кудрявцев О.К. Город и транспорт. – М.: «Знание», 1975. – 48 с.
  7. Кулешова М.М. Городской пассажирский транспорт Москвы в условиях перехода к рыночным отношениям // Проблемы перевозок населения пассажирским транспортом в крупных городах. – М.: МДНТП, 1991. – С. 60-67.
  8. Овечников Е.В., Фишельсон М.С. Городской транспорт. – М.: Высшая школа, 1976. – 352 с.
  9. Система муниципального управления: Учебник для вузов / Под ред. В.Б. Зотова. – Спб.: Изд-во «Лидер», 2005. – 493с.
Завантажити повний текст (PDF)