Оцінка впливу СБО «Північна» і «Південна» на забруднення вод Одеського району північно-західної частини Чорного моря

Автори: Тучковенко Ю.С., Сапко О.Ю.

Рік: 2011

Випуск: 12

Сторінки: 178-191

Анотація

За допомогою чисельної гідродинамічної моделі одержані оцінки ступеня і масштабів забруднення акваторії Одеського району північно-західної частини Чорного моря при функціонуванні станцій біологічного очищення стічних вод м. Одеси «Північна» і «Південна» для вітрів різних напрямів. Особливу увагу надано оцінці змін, які відбудуться при введенні в експлуатацію выддаленого морського випуску стічних вод СБО «Північна»

Теги: забруднення вод; моделювання; Одеський район Чорного моря; стічні води

Список літератури

  1. Тучковенко Ю.С., Сапко О.Ю. Оценка вклада антропогенных источников Одесского региона в загрязнение морской среды//Метеорологія, кліматологія та гідрологія.−2003.−№ 47. − С. 130-139.
  2. Санитарные правила и нормы охраны прибрежных вод морей от загрязнения в местах водопользования населения. СанПиН № 4631-88. – Москва, 1988. – 16 с.
  3. Тучковенко Ю.С., Сапко О.Ю. Эвтрофирование вод Одесского региона северо-западной части Черного моря береговыми источниками загрязнения // Вісник Одеського державного екологічного університету. –2005.- Вип.1. − С. 195 – 205.
  4. Иванов В.А., Тучковенко Ю.С. Прикладное математическое моделирование качества вод шельфовых морских экосистем. – Севастополь: МГИ НАН Украины. – 2006. – 368 с.
  5. Тучковенко Ю.С. Гидродинамическая модель для расчета трехмерной циркуляции и термохалинной структуры вод северо-западной части Черного моря // Метеорологія, кліматологія та гідрологія.− 2002.− № 45. − С. 129 – 139.
  6. Тучковенко Ю.С. Математическая модель формирования термохалинной структуры и циркуляции вод в лиманах, приустьевых и шельфовых областях северо-западной части Черного моря // Экологическая безопасность прибрежной и шельфовой зон и комплексное использование ресурсов шельфа.− Севастополь: НАН Украины, МГИ.− 2003.− С. 138-153.
  7. Казаков А.Л. Об использовании различной информации по ветру в прикладных исследованиях // Метеорологія, кліматологія та гідрологія. − 2005. − № 49. − С. 190 – 203.
  8. Тучковенко Ю.С., Сапко О.Ю. Оценка влияния СБО «Северная» на загрязнение вод Одесского района северо-западной части Черного моря // Збірник докл. та статей Всеукраїнської науково-практичної конференції «Екологія міст та рекреаційних зон» – Одеса: ІНВАЦ, 2-3 червня 2011.− С. 68 – 71.
Завантажити повний текст (PDF)