Оцінка емісії забруднювальних речовин в циклі посадка/зліт (на прикладі міжнародного аеропорту «Одеса»)

Автори: Коріневська В.Ю., Білоусова І.В., Шаніна Т.П.

Рік: 2011

Випуск: 12

Сторінки: 5-12

Анотація

Представлена характеристика впливу авіатранспорту в результаті здійснення циклу посадка/зліт.
Проведений порівняльний аналіз методик розрахунку величин викидів різних речовин від авіатранспорту,
на підставі яких визначені кількісні показники емісії в результаті роботи авіаційного парку на
території міжнародного аеропорту «Одеса».

Теги: авиатранспорт; емісія.; коефіцієнт викидів; цикл посадка/взліт

Список літератури

  1. Aviation and Global Atmosphere. – Cambridge: Cambridge University Press, 1999. – 350 p.
  2. Павлова Е.И., Бураев Ю.В. Экология транспорта – М.: Транспорт, 1998. – 234 с.
  3. Включення українських авіакомпаній до схеми торгівлі викидами ЄС: що робити і чого чекати? (www.law-now.com/cmck/pdfs/nonsecured/ukraviaineuets.pdf).
  4. Приложение 16 к Конвенции о Международной гражданской авиации «Охрана окружающей среды». – ICAO, 2008. – Том 2: «Эмиссия авиационных двигателей». – 118 с.
  5. Руководство по инвентаризации выбросов парниковых газов. – М., 2002. – Раздел Воздушные перевозки. – С. В851-24 – В851-54.
  6. Руководящие принципы национальных инвентаризаций парниковых газов МГЭИК, – М., 2007. – Том 2: Энергетика. – С. 3.62 – 3.82.
  7. Николайкина Н.Е., Николайкин Н.И., Матягина А.М. Промышленная экология. Инженерная защита биосферы от воздействия воздушного транспорта. – М.:ИКЦ «Академкнига», 2006. – 232с.
  8. Николайкин Н.И. Регулирование состояния антропогенно-изменённых экосистем вокруг комплексов авиапредприятий в жизненном цикле авиаперевозок // Научный вестник МГТУ ГА. – 2010. – № 162. – С. 22-30.
  9. Франчук Г.М., Ісаєнко В.М. Екологія, авіація і космос. – К.: НАУ, 2005. – 450 с.
Завантажити повний текст (PDF)