Методичні основи економічної оцінки збитків від надзвичайних ситуацій природного характеру

Автори: Сербов Н.Г.

Рік: 2011

Випуск: 12

Сторінки: 25-31

Анотація

У статті розглянуті класифікації надзвичайних ситуацій за характером походження, за основними типами, залежно від обсягів заподіяних надзвичайною ситуацією наслідків. Проаналізована схема розрахунку загальних збитків від надзвичайної ситуації. Запропоновані методичні підходи оцінки збитків від надзвичайних ситуацій природного характеру.

Теги: економічні збитки; надзвичайні ситуації; надзвичайні ситуації природного характеру

Список літератури

  1. Временная типовая методика определения экономической эффективности осуществления природоохранных мероприятий и оценке экономического ущерба, причиняемого народному хозяйству загрязнением окружающей среды – М.: Экономика, 1986. – 92 с.
  2. Методика эколого-экономической оценки проектов – К.: СОПС УССР АН УССР, 1980.- 28 с.
  3. Методики оцінки збитків від наслідків надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру// Постанова Кабінету Міністрів України від 15.02.2002р. № 175 “ (із змінами та доповненнями відповідно до постанови КМУ від 04.06.2003р. № 862). – 40 с.
  4. Методические основы оценки антропогенного влияния на качество поверхностных вод. – Л.: Гидрометеоиздат, 1981. – 176с.
  5. Національний класифікатор України ДК 019:2010 «Класифікатор надзвичайних ситуацій». – Державний комітет України з питань технічного регулювання та споживчої політики, наказ № 457 від 11.10.2010р. – Київ, 2010. – 23 с.
  6. Оценка последствий чрезвычайных ситуаций. – М.: ИПК РЭФИА, 1997. – 364 с.
  7. Постанова Кабінету Міністрів України від 24.03.2004р. № 368 «Про затвердження Порядку класифікації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру за їх рівнями».
Завантажити повний текст (PDF)