Оцінка якості вод річок Віницької області

Автори: Колісник А.В.

Рік: 2011

Випуск: 12

Сторінки: 19-24

Анотація

Оцінена якість водних ресурсів басейнів річок Південний Буг, Дністер та Дніпро у межах Вінницької області станом на 1 січня 2009 року. Було виявлено, що стан поверхневих вод регіону кваліфікувався як нестійкий з низьким рівнем екологічної надійності. Отже процеси самовідновлення та саморегуляції водних екосистем на дуже низькому рівні.

Теги: геоекологічний стан; екологічна надійність; лімітуюча ознака шкідливості; якість води

Список літератури

  1. Тимченко З.В. Водные ресурсы и экологическое состояние малых рек Крыма. – Симферополь: Доля, 2002. – 152 с.
  2. Тімченко З.В. Оцінка геоекологічного стану водних ресурсів малих річок (на прикладі малих річок північного макросхилу Кримських гір): Автореф. дис. канд. геогр. наук. – Сімферополь: Вид-во Крим ІКС, 2000. — 24 с.
  3. Швебс Г.І., Ігошин М.І. Каталог річок і водойм України: Навчально-довідковий посібник. – Одеса: Астропринт, 2003. – 392 с.
  4. СанПиН №4630-88 Санитарные правила и нормы охраны поверхностных вод от загрязнения. – М., 1988.
Завантажити повний текст (PDF)