Інвестиційні проблеми трансформації природоохоронної діяльності на засади сталого розвитку

Автори: Жавнерчик О.В.

Рік: 2010

Випуск: 10

Сторінки: 37-44

Анотація

Визначені основні передумови трансформації природоохоронної діяльності на засади сталого розвитку, проаналізована динаміка і структура природоохоронних інвестицій як індикатора позитивної трансформації, доведено, що низька ефективність інвестицій в природоохоронну діяльність визначена капітальною складовою витрат на охорону навколишнього природного середовища, запропоновані напрямки розв’язку інвестиційних проблем трансформації природоохоронної діяльності.

Теги: інвестиції; природоохоронна діяльність; сталий розвиток; трансформация

Список літератури

  1. Буркинский Б.В., Ковалев В.Г., Ковалева Н.Г., Колонтай С.Н., Павленко Е.П., Розмарина А.Л., Степанов В.Н. Инвестирование природоохранной деятельности. – Одесса: Институт проблем рынка и экономико-экологических исследований НАН Украины, 2002. – 224 с.
  2. Буркинский Б.В., Степанов В.Н., Харичков С.К. Экономико-экологические основы регионального природопользования и развития. – Одесса: Феникс, 2005. – 575 с.
  3. Веклич О.О. Сучасні тенденції фінансового забезпечення природоохоронної діяльності в Україні // Фінанси України. 2009. – № 11. – С.20-34.
  4. Економічне оновлення регіону: аналіз ситуацій та рішення / керівники авторського колективу: академік НАН України, д.е.н., проф.. Б.В. Буркінський, д.е.н., проф.. С.К. Харічков. – Одеса: ІПРЕЕД НАН України, 2008. – 494 с.
  5. Ісаченко Д.А. Малі підприємства в трансформаційній економіці регіону. – Одеса: Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України, 2009. – 406 с.
  6. Основи стійкого розвитку: Навчальний посібник / За заг.ред. д.е.н., проф.. Л.Г.Мельника. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2005. – 654 с.
Завантажити повний текст (PDF)