Напрями вдосконалення управління рекреаційною сферою в Україні

Автори: Анюхіна Л.О.

Рік: 2010

Випуск: 10

Сторінки: 60-71

Анотація

Розглянуті напрямки підвищення ефективності розвитку рекреаційної сфери України. Запропоновані шляхи поліпшення управління рекреаційним природокористуванням. Визначені можливі шляхи вдосконалення організаційно-економічного механізму туристично-рекреаційної діяльності.

Теги: організаційно-економічний механізм; підвищення ефективності рекреаційної сфери; управління рекреаційним природокористуванням

Список літератури

  1. Бишоп К., Грин М., Филипс А. Модели национальных парков. – М.: ЦОДП, 2000. –216 с.
  2. Бобкова А.Г. До питання про суб’єктів рекреаційної діяльності // Вісник Академії правових наук України. – 1999. – № 3. –     С. 109-116.
  3. Бобкова А.Г. Правовое обеспечение рекреационной деятельности: Монографія. – Донецк: ИЭПИ НАН Украины, 2000. –     308 с.
  4. Бобкова А.Г. Хозяйственная деятельность в сфере рекреации // Предпринимательство, хозяйство и право. – 2000. – № 12. – С. 10-13.
  5. Гетьман В.І. Концептуальні питання екотуризма в контексті збереження ландшафтного різноманіття // Рідна природа. – 2001. – № 2. – С. 34-35.
  6. Гетьман В.І. Основні проблеми збереження й використання природно-заповідного фонду України // Краєзнавство. Географія. Туризм. – 2002. – № 9. – С. 9-12.
  7. Гетьман В.І. Перлини на тлі екологічного лихоліття // Урядовий кур’єр. – 2002. – 17 лип. (№ 125). – С. 13.
  8. Гетьман В.І., Кузьменко О.В. Проблеми розвитку екологічного туризму на територіях з особливим статусом охорони // Социально-экономические, экологические и гуманитарные проблемы развития туристического бизнеса. –Донецк: ДИТБ, 2003. – С. 31-39.
Завантажити повний текст (PDF)