Локальна структура гранульованих матеріалів

Автори: Герасимов О.І., Сомов М.М.

Рік: 2010

Випуск: 10

Сторінки: 221-225

Анотація

У роботі розглянуті методи опису локальної структури складних багаточастинкових систем, які базуються на концепції орієнтаційного та трансляційного параметрів впорядкування. Встановлено існування фази анізотропного флюїду, яка є проміжною між станами із ближнім та далекодіючим впорядкуванням. Запропонована оболонкова модель для опису локальної структури гранульованих матеріалів.

Теги: анізотропний флюїд; локальна структура; параметр впорядкування

Список літератури

  1. Jaeger H.M., Nagel S.R., Behringer R.P. The physics of granular materials. //Rev.Mod.Phys.-1996.-Vol.68.- P.1259-1273.
  2. Duran J. Sands, Powders and Grains._New York: Springer Verlag, 2000.- 200p.
  3. Kadanoff L. Built upon sand: theoretical ideas inspired by granular flows. //Rev.Mod.Phys.- 1999.-Vol.71.-P.435-447.
  4. De Gennes P.G. Granular matter: a tentative view //Rev.Mod.Phys.-1999.-71,S.- P.374-385.
  5. Mehta A. Granular Physics .- Harvard, Massachusetts, 2009.-318p.
  6. Patashinskii A.Z., Shumilo B.I. Theory of condensed matter based on the hypothesis of a local crystalline order //JETP.-1985.-Vol.62,N1.- P.177-184.
  7. Gerasymov O.I. Structure and Dynamics of Granular Materials Perturbed by External Fields. //Ukr. Journ. Phys.-2010.-Vol.55, N 5.-P.586-592.
  8. Reis P.M., Ingale R.A., Shattuck M.D. Crystallization of a quasi-two-dimensional granular fluid. //Phys.Rev.Lett.-2006.-Vol.96.-P.258001.
Завантажити повний текст (PDF)