Кінетична модель ущільнення у гранульованих матеріалах

Автори: Герасимов О.І., Співак А.Я.

Рік: 2010

Випуск: 10

Сторінки: 226-231

Анотація

Застосування методів статистичної фізики до вивчення відкритих систем (зокрема гранульованих матеріалів) поблизу квазі-стаціонарних станів, припускає можливість протікання процесів ущільнення у системі твердих сфер, яка характеризується рівнянням стану Карнахана-Старлинга, за сценарієм Ландау-Гінзбурга. Для одновимірної системи визначено точний розв’язок рівняння Ландау-Гінзбурга. Досліджено вплив початкових умов на характер переходів між квазі-стаціонарними станами. Теоретичні розрахунки порівнюються з експериментальними даними.

Теги: динамічні дисипативні системи; динамічні фазові перетворення; ущільнення

Список літератури

 1. Jaeger H.M., Nagel S.R., Behringer R.P. The physics of granular materials. //Rev.Mod.Phys.-1996.-Vol.68.- P.1259-1272.
 2. Duran J. Sands, powders and grains.-New York: Springer-Verlag, 2000.-200 p.
 3. Kadanoff L. Built upon sand: theoretical ideas inspired by granular flows. //Rev.Mod.Phys.-1999.-Vol.71.-P.435-447.
 4. De Gennes P.G. Granular matter: a tentative view. //Rev.Mod.Phys.-1999.-Vol.71,S.- P.374-385.
 5. Gerasimov O.I., Schram P.P.-J.M., Kitahara K. The kinetics of granular segregation. //Ukr.Journ.Phys.-2003.-Vol.48, №8.-P. 885-896.
 6. Vandewalle N., Lumay G., Gerasymov O., and Ludewig F. The influence of grain shape, friction and cohesion on granular compaction dynamics. //Eur. Phys. J. E – 2007.- Vol.22, 241-248.
 7. Gerasymov O.I., Khudyntsev N.N., Klymenkov O.A., Spivak A.Ya. The kinetics of processes occurring in granular materials in the field of vibroaccelerations. //Ukr.Journ.Phys. -2005.-Vol.50, №6. -P.624-632.
 8. Герасимов О.І., Клименков О.А., Співак А.Я., Худинцев М.М. Кінетика гранульованих матеріалів у полі віброприскорювань. //Вісник ОДЕКУ.-2006.-№3.- С.247-252.
 9. Герасимов О.І., Співак А.Я. Кінетична дисперсійна модель середнього поля для ущільнення гранульованих матеріалів. //Вісник ОДЕКУ.-2010.-№9.-С.190-197.
 10. Gerasymov O.I. Structure and dynamics of granular materials perturbed by external fields. //Ukr.Journ.Phys.-2010.-Vol.55, №5.-P.560-567.
 11. Герасимов О.І. Структура та динаміка гранульованих матеріалів. //Доповіді НАН України.-2010. (прийнято до друку)
 12. Герасимов О.І., Вандевалле Н., Співак А.Я., Худинцев М.М., Люмє Г., Дорболло С., Клименков О.А. Стаціонарні стани у 1D системі непружних частинок //Укр.фіз.журн. -2008.- Т.53, № 11. – С.1129-1137.
 13. Patashinski A.Z., Pokrovsky V.L. Fluctuational theory of phase transitions.-Moscow: Nauka, 1982.
 14. Lifshitz E.M., Pitaevskii L.P. Fizicheskaya Kinetika (Physical Kinetics).-Moscow: Nauka, 1979; Translated into English (Oxford: Pergamon Press), 1981.
 15. Юхновский И.Р., Головко М.Ф. Статистическая теорія классических равновесных систем.-Киев: Наук. Думка, 1980.-372с.; Крокстон К. Физик
Завантажити повний текст (PDF)