Використання методу аналізу ієрархій при соціально-економічному прогнозуванні природоохоронної діяльності

Автори: Головань О.І.

Рік: 2010

Випуск: 10

Сторінки: 55-59

Анотація

Розглядається методика використання методу аналізу ієрархій. Наведено приклад використання методики для оцінки впливу різноманітних економічних факторів на екологічну ситуацію в регіоні.

Теги: метод аналізу ієрархій; прогнозування; фактори впливу

Список літератури

  1. Буркинский Б.В., Степанов В.Н., Харичков С.К. Природопользование: основы экономико-экологической теории. – Одеса: ИПРЭЭИ НАН Украины, 1999. – 350 с.
  2. Саати Т. Принятие решений – метод анализа иерархий. – М.: Радио и связь, 1993. – 278 c.
  3. Тоценко В.Г. Методы и системы поддержки принятия решений. Алгоритмический аспект. –К.: Наукова думка, 2002. – 382 с.
Завантажити повний текст (PDF)