Оцінка переходів енергії в атмосфері за даними чисельного моделювання

Автори: Пішняк Д.В., Івус Г.П., Шпиг В.М., Будак І. В.

Рік: 2010

Випуск: 10

Сторінки: 112-119

Анотація

Для дослідження та оцінки перетворень енергії атмосфери можуть бути використані часткові похідні за часом від деяких метеорологічних величин. Один із можливих способів розрахунку полів часткових похідних базується на застосуванні адвекції, отриманої в напів-Лагранжевому підході. У статті приведений принцип розрахункового алгоритму, представлені приклади застосування часткової похідної в задачах дослідження переходів енергії на основі результатів прогнозу моделі WRF, зроблені висновки про вплив вихідної роздільної здатності даних за часом на отримані результати розрахунків.

Теги: міжвидові перетворення енергії; напів-Лагранжева адвекція; часткова похідна

Список літератури

  1. Ritchie, H. Semi-Lagrangian advection on a Gaussian grid // Mon. Wea. Rev.–1987. – Vol. 115. – P. 136–146.
  2. Stainforth A., Cote J. Semi-Lagrangian interpolation schemes for atmospheric models – A review // Mon. Wea. Rev. – 1991. –      Vol. 119. – P. 2206–2223.
  3. Strain J. Semi-Lagrangian method for level set equations // Journal of Computational Physics. – 1999. – Vol. 151. – P. 498–533.
Завантажити повний текст (PDF)