Динаміка формування приземного вітру в районі Севастополя за 20-річний період

Автори: Івус Г.П., Семергей-Чумаченко А.Б., Агайар Е.В., Ваховська Г.О.

Рік: 2010

Випуск: 10

Сторінки: 80-87

Анотація

Охарактеризоване формування приземного вітру протягом 20 років на двох морських метеорологічних станціях в районі Севастополя. Проаналізована структура швидкості та напрямку вітру, виділені основні синоптичні процеси, що визначають вітровий режим.

Теги: переважний напрямок; послаблення вітру; температурно-вітрові рози; швидкість вітру

Список літератури

 1. Бурман Э.А. Местные ветры. – Л.: Гидрометеоиздат, 1969. – 342 с.
 2. Врублевская А.А., Гордейчук О.П., Миротворская Н.К., Гребеновская Т.А., Фролова Ю.Н. Статистическая оценка поля ветра на территории Украины // Метеорологія, кліматологія та гідрологія. – 2001. – Вип. 44. – С. 9-16.
 3. Ивус Г.П., Агайар Э.В., Мищенко Н.М. Статистические характеристики скорости ветра в районе Одессы // Культура народов Причерноморья. – 2006. – № 67. – С. 21-24.
 4. Ивус Г.П., Иванова С.М., Агайяр Э.В. Прогноз бризовых ветров северного Причерноморья // Метеорологія, кліматологія та гідрологія. – 2002. – Вип. 46. – С. 144-148.
 5. Івус Г.П. Умови утворення та прогнозу слабкого вітру біля поверхні землі та інверсій температури в районі Одеси: Навчальний посібник. – К.: ВІПОЛ, 1998. – 112 с.
 6. Клімат України. – К.: Видавництво Раєвського, 2003. – 343 с.
 7. Логвинов К.Т., Барабаш М.Б. Климат и опасные метеорологические явления Крыма. – Л:
  Гидрометеоиздат., 1982. – 438 с.
 8. Луц Н.В. Многолетняя изменчивость скорости ветра в Восточном Приазовье // Метеорология и гидрология. – 2001. – №2. – С. 98-102.
 9. Пенюганов А.В. Климат Крыма. – Симферополь: Крымгосиздат, 1930. – 310 с.
 10. Репетин Л.Н. Климатические изменения ветрового режима северного побережья Черного моря // Тези доповідей другої міжнародної науково-технічної конференції „Навколишнє природне середовище – 2007: актуальні проблеми екології та гідрометеорології; інтеграції освіти і науки” – Одеса: ТЕС, 2007. – С. 173-174.
 11. Справочник по климату Черного моря. – М: Гидрометеоиздат, 1974. – 406 с.
 12. Чернякова А.П. Типовые поля ветра Черного моря // Сб. работ БГМО ЧАМ. – 1965. – Вып. 3. – С. 25-27.
 13. Чернякова А.П. Типы синоптических процессов и их влияние на температурный режим Черного моря в холодное время года // Сб. работ БГМО ЧАМ. – 1966. – Вып.4. – С. 13-19.
Завантажити повний текст (PDF)