Соціальна відповідальність держави і бізнесу в період глобалізації та становлення інформаційного суспільства

Автори: Вдовиченко А.М., Нагайник В.А.

Рік: 2010

Випуск: 10

Сторінки: 243-249

Анотація

В статті науково обґрунтовано, що серед головних тенденцій сучасного розвитку є шлях до соціалізації суспільства і реалізуватися він може в нинішніх умовах тільки за наявності партнерства між державою і бізнесом. Тим більше розв’язання цієї проблеми вийшло за межі однієї країни, набуло міжнародного характеру, а сама соціальна політика зведена до рангу національних пріоритетів. Зроблені висновки, що лише спільні зусилля держави і бізнесу як рівноправних партнерів у вирішенні соціальних питань стануть запорукою соціальної справедливості та соціально-політичної стабільності в Україні.

Теги: громадянське суспільство; інформаційне суспільство; партнёрство; публічно-приватне партнерство; соціалізація бізнесу; соціальна відповідальність; соціальна справедливість; соціальний капітал; суспільно-політична стабільність

Список літератури

  1. Конституція України: Прийнята на V сесії Верховної Ради України 28 червня 1996. – К., 1996. – С. 3-6.
  2. Перегудов С., Семененко И. Бизнес и государство в социальной сфере: конфронтация или партнёрство //МЭ и МО. – 2009. – № 6. – С.2.
  3. Шишков Ю. Государство в епоху глобализации //МЭ и МО. – 2010. – № 1. – С.6.
  4. Самуэльсон П. Экономика. – М.; С-Пб.: Изд.-во Вильямс, 2001. – С. 270-271.
  5. Бутко Н., Мурашко Н. Генезис социальной ответственности бизнеса и ее становление в Украине //Экономическая Украина. – 2009. – № 7. – С.75.
  6. Грінберг Р. Держава в економіці знань //Економічна Україна. – 2008. – № 10. – С. 34.
  7. Осадчая И. Постиндустриальная экономика: меняется ли роль государства //МЭ и МО. – 2009. – №.5. – С. 32.
  8. Кулакова В. Социальная политика Б.Обамы// МЭ и МО. – 2010. – № 1. – С. 73.
Завантажити повний текст (PDF)