Екологізація підйомно-транспортного устаткування України як чинник підвищення його конкурентоспроможності і соціально-економічної ефективності

Автори: Степанова Є.В.

Рік: 2010

Випуск: 10

Сторінки: 72-79

Анотація

У статті розглядаються прикладні аспекти реалізації маркетингового інструментарію екологізації вітчизняного підйомно-транспортного устаткування, зокрема, ліфтового господарства, як одного з чинників підвищення його соціально-економічної ефективності і конкурентоспроможності на внутрішньому і зовнішньому ринках машинобудівної продукції.

Теги: екологизация; ліфтове господарство; підйомно-транспортне устаткування; сертификация; соціально-економічна ефективність

Список літератури

  1. Оценка состояния и перспектив производства подъемно-транспортного оборудования в Украине в контексте интеграционных процессов в ВТО, ЕС и ЕЭП/Н.Н. Андриенко, Б.В. Буркинский, Я.А. Жалило др. –Одесса: Астропринт, 2005.– 64 с.
  2. Кораблев С. Украинские портальные краны: прошлое, настоящее, будущее // Зеркало недели, № 48. – 2003 г.
  3. Котельников В.С. ,Стоцкая Л.В. Системный подход к подготовке специалистов и экспертов по подъемным сооружениям.-Новочеркасск: УПЦ «Набла», 2005. – 60 с.
  4. Нотштейн Р. «Зеленое направление» в конструкции лифтов и эскалаторов // Лифт, № 5, 2009. – С. 52-57.
  5. Садченко Е.В. Принципы и концепции экологического маркетинга / Е.В. Садченко. – Одесса: «Астропринт», 2002.-398 с.
  6. Туниця Ю.Ю. Сучасний маркетинг у контексті проблем екологізації ринкової економіки // Науковий вісник: Екологізація економіки як інструмент сталого розвитку в умовах конкурентного середовища. – Львів: НЛТУУ, 2005. – Вип.15.6. – С. 14-23.
  7. Окландер. І.М. Напрямки екологізації комплексу маркетинга// Маркетинг інновацій і інновації у маркетингу: Збірник тез доповідей Третьої між народ. науково-практич. конф., 1-3 жовтня 2009 року. Суми: ВВП «Мрія-1» ТОВ, 2009. – С. 157 – 162.
Завантажити повний текст (PDF)