Основні характеристики і просторовий розподіл острову тепла м. Одеса

Автори: Маринін І.Л., Єнгаличева О.Р.

Рік: 2010

Випуск: 10

Сторінки: 135-142

Анотація

Виконана оцінка основних характеристик острову тепла м.Одеса. Об’єктом дослідження були дані вимірювань приземної температури повітря, які отримані по 15 пунктах спостережень, дев’ять з яких розташовані у місті. Тривалість вибірок склала 45 місяців. Проаналізовані особливості сезонного ходу різниць температур у місті та його округи, а також просторовий розподіл середньомісячних приземних температур у вигляді карт.

Теги: міський острів тепла; просторовий розподіл приземних температур; сезонний хід різниць температур у місті та його округи; середньомісячна приземна температура

Список літератури

  1. Танг С. Новые задачи для метеорологического обслуживания в изменяющейся городской окружающей среде // Бюллетень. Официальный журнал Всемирной Метеорологической Организации. http://ftp.wmo.int/pages/publications/bulletin_ru/57_4_tang_ru.html
  2. Мягков М.С. Влияние мегаполиса Москва на величину испарения // Метеорология и гидрология. – 2005. – №3. – С. 78-80.
  3. Urban heat island basics. http://www.epa.gov/hiri/about/index.htm
  4. Матвеев Л.Т., Матвеев Ю.Л. Формирование и особенности острова тепла в большом городе // Докл. РАН. – 2000. – Т. 370, № 2. – С. 249-252.
  5. Ландсберг Г.Е. Климат города: Пер. с англ. – Л.: Гидрометеоиздат, 1983. – 248 c.
  6. Оке Т.Р. Климаты пограничного слоя: Пер. с англ. – Л.: Гидрометеоиздат, 1982. – 360 с.
  7. Jauregui E. Heat island development in Mexico City // Atmospheric Environment. –1997. –31, №22. – P. 3821-3831.
  8. Справочник по климату СССР. Температура воздуха и почвы / Под ред. Л.И. Мисюра. –Л.: Гидрометеоиздат, 1967. – Вып.10, ч.11. – 605 с.
  9. Маринин И.Л. Енгалычева О.Р. Некоторые оценки характеристик острова тепла г. Одесса // Вестник Гидрометцентра Черного и Азовского морей. Государственная гидрометеорологическая служба Украины. –2009. –№1(9). – С. 52-61.
Завантажити повний текст (PDF)