Біокліматична оцінка території Одеської області

Автори: Катеруша О.В., Сафранов Т.А.

Рік: 2010

Випуск: 10

Сторінки: 5-11

Анотація

Наведена оцінка комплексного впливу деяких метеорологічних факторів (температури повітря, відносної вологості та швидкості вітру) на тепловідчуття людини у певний момент часу в різні сезони року на території Одеської області за допомогою біокліматичних індексів.

Теги: біокліматичні індекси; метеорологічні фактори; оцінка; тепловідчуття людини

Список літератури

  1. Бокша В.Г., Богуцкий П.В. Медицинская климатология и климатотерапия.- К.: Здоровье, 1980. – 196 с.
  2. Катеруша О.В., Сафранов Т.А. Оцінка тепловідчуття людини (на прикладі районів Одеської області). Вестник Гидрометцентра Чёрного и Азовского морей. Государственная гидрометеорологическая служба Украины – 2009. –    № 2 (10). – С. 104-111.
  3. Катеруша О.В., Сафранов Т.А. Комплексні характеристики для оцінки впливу погоди на організм людини. – Тези VII Всеукраїнської наукової конференції студентів, магістрів та аспірантів «сучасні проблеми екології та геотехнологій. – Житомир: ЖДТУ, 2010. – С. 216-217.
  4. Катеруша О.В, Сафранов Т.А. Біокліматична складова природного рекреаційного потенціалу території Одеської області. Метеорологія, кліматологія та гідрологія: Міжвід. наук. збірник України/ Одеса: Вид. «ТЕС», 2010. – Вип.51. – С.20-26.
  5. Исаев А.А. Экологическая климатология. – М.: Научный мир, 2001. – 456 с.
  6. Врублевська О.О., Катеруша Г.П. Прикладна кліматологія. Конспект лекцій. – Дніпропетровськ: Економіка, 2005. –131с.
  7. Байбакова Е.М., Невраев Г.А., Чубуков Л.А. Методика анализа климата курортов и метеорологических условий климатотерапии// Очерки по климатологии курортов. – М.:– 1963. – С. 5-42.
  8. Хентшел Г. Крупномасштабная и локальная классификация климата с точки зрения биометеорологии человека // Труды Международного симпозиума ВМО (ВОЗ) ЮНЕП. – Том 1. – М.: 1988. – С. 139-159.
Завантажити повний текст (PDF)