Деякі аспекти реформування системи оподаткування природоохоронної діяльності в Україні

Автори: Кібкало В.В.

Рік: 2009

Випуск: 07

Сторінки: 63-68

Анотація

У роботі проаналізовано склад і стан податкової системи України, запропоновано основні напрями удосконалення сплати податків до бюджету. Висвітлюються питання підготовки Податкового кодексу України як систематизованого законодавчого акта, покликаного забезпечити комплексний підхід до розв’язання нагальних проблем податкового права.

Теги: платники податків; податкові пільги; природоохоронна діяльність; рентні платежі; система оподаткування

Список літератури

  1. Бурденко І.М., Кравченко О.В., Аналіз стану й напрямки розвитку податкової системи України та її вплив на зростання економіки // Економіка. Фінанси. Право. – 2004. – №7, с.3-9.
  2. Чередниченко О.М . Непряме оподаткування в Україні // Фінанси України. – 2005. – №6. – с. 36-39.
  3. Соколовська А.М. До питання про податкову реформу в Україні // Фінанси України. – 2006. – №4. – с.55-61.
  4. Кваша С., Патика Н. Напрями та проблеми інтеграції України у світовий економічний простір // Економіка України. – 2003. – №5. – с. 77.
  5. Майстренко О. Деякі питання вирішення колізій у податковому законодавстві України // Право України. – 2005 . – №9. – с.95-99.
  6. Назаркевич І.Б. Місцеве оподаткування і механізм його вдосконалення // Регіональна економіка. – 2005. – №2, с.290-294.
  7. Никитин С., Никитин А., Степанова М. Налоговые льготы, стимулирующие предпринимательскую деятельность в развитых странах Запада // Мировая экономика и международные отношения. – 2000. – №11, с.48-56.
Завантажити повний текст (PDF)