Охорона природи і публічно-правові договори в лісовій галузі

Автори: Киндюк Б.В., Киндюк К.

Рік: 2009

Випуск: 07

Сторінки: 38-41

Анотація

У статті розглянуті питання охорони природи, прав та обов’язків орендарів, які регламентуються Лісовим Кодексом 2006 р. Проведено аналіз історичного досвіду використання різних форм публічно-правових договорів. Внесено пропозиції щодо впровадження в лісову галузь концесійних відносин, як норм права, найбільш ефективних з точки зору охорони природних ресурсів України.

Теги: концесія; Лісовий Кодекс; правові відносини; форми власності

Список літератури

  1. Бобров Р.В. Об управлении лесами Отечества (исторический очерк) – М. ВНИЦ лесресурс Госкомлеса СССР, 1990 – 52 с.
  2. Закон України «Про внесення змін до Лісового кодексу України» від 08.02.2006 року №3404-IV/Відомості Верховної Ради України, 2006, №21 с.70.
  3. Закон України «Про концесії»/Відомості Верховної Ради України, 1999, №41, с. 372.
  4. Кастицький В.В. Лісове право України. – К.: ЗАТ «Нічлава», 1999 – 164 с.
  5. Костяшкин Н.О. Реалізація права загального землекористування громадянами на землях лісового фонду. Університетські наукові записки. 2006, №1(17) с. 186 – 190.
  6. Лисеев А.С. Об аренде лесов. Лесное хозяйство, М., 1991, №3, с. 26 – 28.
  7. Хаустов Д.В. Публично – правовые договоры в сфере использования и охраны лесов. Экологическое право, М., 2005, №5, с. 14 – 23.
  8. Шеляг – Сосонко Ю.Р., Стойко С.М., Вакаренко Л.П. Ліси України. Національний екологічний центр України, Київ, 1996, – 32 с.
Завантажити повний текст (PDF)