Гідрологічний режим і сучасний стан нафтового забруднення моря у берегів Одеси

Автори: Доценко С.А., Подпльотна Н.Ф., Савін П.Т.

Рік: 2009

Випуск: 07

Сторінки: 210-216

Анотація

В статті аналізується рівень нафтового забруднення акваторії у берегів Одеси в період 2005-2007 рр. і дається порівняння цього рівня із аналогічним рівнем періоду 1988-1999 рр. Приведена сезонна динаміка нафтового забруднення, пов`язана із сезонною мінливістю гідрологічних умов. Показана роль динаміки вод в просторовому розподілі нафтового забруднення в воді та донних опадах.

Теги: гідрологічні умови; динамика вод; забруднення нафтопродуктами; Одеський район ПЗЧМ

Список літератури

  1. Савин П.Т., Доценко С.А., Подплетная Н.Ф. Особенности распределения нефтепродуктов и органического вещества в донных отложениях Одесского региона северо-западной части Черного моря // Наукові записки Тернопільського педуніверситету. 2005. – Серія: біологія. – Спеціальний випуск: гідроекологія. – 4(27). – С.205–207.
  2. Северо-западная часть Черного моря: биология и экология. – К: Наукова думка, 2006. – 704 с.
  3. Савин П.Т., Подплетная Н.Ф. Сравнительная характеристика нефтяного загрязнения прибрежных и мористых районов Одесского региона // Мат. XXII межд. береговой конф. «Проблемы управления и устойчивого развития прибрежной зоны моря». – Геленджик, 2007. – С.278–280.
  4. Биологические аспекты нефтяного загрязнения морской среды / Под ред. О.Г. Миронова. – К: Наукова Думка, 1988. – 248 с.
  5. Руководство по методам химического анализа морских вод / Под ред. С.Г. Орадовского. – Л.: Гидрометеоиздат, 1977. – С.118–127.
  6. Методические указания по определению загрязняющих веществ в морских донных отложениях № 93. – М.: Гидрометеоиздат, 1979. – С.14–16.
  7. Доценко С.А. Сезонная изменчивость основных гидрологических параметров в Одесском регионе северо-западной части Черного моря // Экологическая безопасность прибрежной и шельфовой зон и комплексное использование ресурсов шельфа. 2002. – Вып.1(6). – С.47–57.
  8. Доценко С.А. Мінливість основних гідрологічних характеристик Одеського регіону північно-західної частини Чорного моря // Автореф. дис. … канд. геогр. наук. – Одеса, 2003. – 20 с.
  9. Тучковенко Ю.С., Доценко С.А., Рубан И.Г. Сезонные особенности термохалинной циркуляции Одесского региона северо-западной части Черного моря // Екологічні проблеми Чорного моря. – Одеса, 2002. – С.249–253.
  10. Доценко С.А., Рубан И.Г. Многолетняя и внутривековая изменчивость температуры и солености воды у берегов Одессы // Метеорологія, кліматологія та гідрологія. 2002. – Вип.46. – С.332–337.
Завантажити повний текст (PDF)