Структура Антарктичної Кругової течії у протоці Дрейка, та її міжрічна мінливість

Автори: Суховій В.Ф., Рубан І.Г.

Рік: 2009

Випуск: 07

Сторінки: 203-209

Анотація

Стаття присвячена вивченню горизонтальної та вертикальної структури Антарктичної Кругової течії, та її міжрічної мінливості. Згідно з аналізом архівних матеріалів та численним розрахункам, середня величина витрат в протоці Дрейка складає 112 Св, максимальна – 160.2 Св, а мінімальна – 73.2 Cв. Крім того, показано, що у двадцятому сторіччі спостерігалось повільне постійне зростання величини витрат.

Теги: Антарктична Кругова течія; витрата; мінливість; протока Дрейка; структура

Список літератури

  1. Саруханян Э. И., Смирнов Н. П. Водные массы и циркуляция Южного океана. – Л.: Гидрометиоиздат, 1986.- 288 с.
  2. Hoffmann E.E. Whitworth T. A Synoptic description of the flow at Drake Passage from year–long measurements // J. Geophys. Res. -1985. -90.– p.7177-7187.
  3. Whitworth T. Zonation and geostrophic flow of the Antarctic Circumpolar Current at Drake Passage // Deep Sea Res. – 1980.- V.27. -№7. –p. 497 – 507.
  4. Whitworth T., Nowlin W. D., Worley S.Y. The net transport of the Antarctic Circumpolar Current through Passage // J. Phys. Oceanogr. – 1982. -12. – p.960 -971.
  5. Nowlin W.D., Whitworth T., Pillsbury R. D. Structure and transport Antarctic Circumpolar Current of Drake Passage from short–term measurement // J. Phys. Oceanogs. – 1977.- №7. –p.788- 802.
  6. Суховей В. Ф., Рубан И. Г., Пятакова В. Ф. Циркуляция вод юго-восточной части Тихого океана // Вісник Одеського державного екологічного університету.-2006.-Вип. 3.- с. 201-209.
  7. Суховей В.Ф., Рубан И. Г. Взаимодействие меридиональных течений Южного полушария и Антарктического Кругового течения // Метеорологія, кліматологія та гідрологія. – 2008.-Вип.50, ч.ІІ.- с. 225 -232.
Завантажити повний текст (PDF)