Про забруднення об’єктів морського середовища в портах північного Причорномор’я

Автори: Андріанов А.М., Ковальчук Т.М., Маліновський Є.К., Недоступ О.В., Безлуцька І.В., Чеботарська І.І., Антонович В.П.

Рік: 2009

Випуск: 07

Сторінки: 12-19

Анотація

За результатами хіміко-аналітичних досліджень об’єктів морського середовища акваторій деяких чорноморських портів встановлено, що у водах вміст нормованих компонентів-токсикантів не перевищує їх гранично допущених концентрацій, а відповідні донні відкладення суттєво забруднені сполуками кадмію, плюмбуму, фенолами, нафтопродуктами.

Теги: донні відкладення; забруднення; морська вода; порти Чорного моря

Список літератури

 1. Науково-експедиційна діяльність наукового центру екології моря у 1990 році та оцінка сучасного стану Чорного та Азовського морів (огляд). – Одеса, 2000. – Вип. 5. – С.20-24.
 2. Науково-експедиційна діяльність українського наукового центру екології моря у 2000 році та оцінка сучасного стану Чорного та Азовського морів (огляд). – Одеса, 2001. – Вип. 6. – С.19-20.
 3. Деньга Ю.М., Хапченко Л.Н., Цымбалюк К.К. Химическое загрязнение района филлофорного поля Зернова // Екологічні проблеми Чорного моря: Зб. наук. статей – Одеса, «ІНВАЦ», 2007. – С.402-406.
 4. Фомин Г.С. Вода. Контроль химической, бактериальной и радиационной безопасности по международным стандартам // Энциклопедический справочник. – М.: НПО Альтернатива, 1995. –618 с.
 5. Фомин Г.С., Фомин А.Г. Почва. Контроль качества и экологической безопасности по международным стандартам. Справочник. – М.: Протектор, 2001. – 304 с.
 6. Якість вимірювання складу та властивостей об’єктів довкілля та джерел їх забруднення. – Київ, Мінекобезпеки, 1997. – 662с.
 7. Руководство по химическому анализу морских вод. РД 52.10.243-92. Санкт-Петербург, Гидрометеоиздат, 1993. – 264 с.
 8. Новикова Ю.В., Ласточкина К.О., Болдина З.Н. Методы исследования качества воды водоемов. Под ред. А.П. Шицковой. М.: Медицина, 1990. – 400 с.
 9. Лурье Ю.Ю. Аналитическая химия промышленных сточных вод. – М.: Химия, 1984. – 447 с.
 10. Методические указания по определению загрязняющих веществ в морских донных отложениях №43. Под ред. С.Г. Орадовского. – М.: Гидрометеоиздат, 1979. – 38 с.
 11. Другов Ю.С., Родин А.А. Газохроматографическая идентификация загрязнений воздуха, воды и почвы. Практическое руководство. – Санкт-Петербург, Теза, 1999. – 622 с.
 12. Стандартные образцы растворов ионов металлов, неметаллов и органических токсикантов. – Вып.1, 2002. – Одесса: Латстар, 2002. – 48 с.
Завантажити повний текст (PDF)