Рекомендації по розрахунку ГДС групи неконсервативних забруднювальних речовин з ефектом спільної дії

Автори: Юрасов С.М., Кузьмина В.А.

Рік: 2009

Випуск: 07

Сторінки: 26-30

Анотація

У статті пропонується нова методика розрахунку ГДС групі неконсервативних забруднювальних речовин з ефектом спільної дії. Приведено послідовність виконання розрахунків, дані рекомендації по перевірці їх правильності, наведено приклад. Методика дозволяє розрахувати ПДС групі забруднювальних речовин при будь-якому наборі забруднювачів цієї групи у фоні і в стічних водах, а також при будь-якому співвідношенні значень їх концентрації.

Теги: гранично допустимий скид; ефект сумісної дії; неконсервативні забруднювальні речовини; стічні води

Список літератури

  1. Інструкція про порядок розробки та затвердження гранично допустимих скидів (ГДС) речовин у водні об’єкти зі зворотними водами: Затв. наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища України 15.12.94 р. № 116. – К., 1994. – 79 с.
  2. Методические основы оценки и регламентирования антропогенного влияния на качество поверхностных вод./Под ред. проф. А.В. Караушева. Изд. 2-ое. – Л.: Гидрометеоиздат, 1987. – 285 с.
  3. Юрасов С.Н., Кузьмина В.А. Анализ действующей методики и рекомендации по расчету ПДС загрязнителей с эффектом суммарного действия. / Сборник «Климатология, метеорология и гидрология». Вып. 50. 2008.- с. 401
Завантажити повний текст (PDF)