Вдосконалення методики комплексної оцінки якості поверхневих вод за відповідними категоріями

Автори: Колісник А.В., Юрасов С.М.

Рік: 2009

Випуск: 07

Сторінки: 192-202

Анотація

Запропонована вдосконалена методика комплексної оцінки якості поверхневих вод за відповідними категоріями. При проведенні порівняльного аналізу результатів комплексної оцінки якості вод Вінницької області за станом на 2006 р. по діючій та удосконаленій методикам виявлені та виділені недоліки стандартної і достоїнства запропонованої методики оцінки якості поверхневих вод.

Теги: ефект сумарної дії речовин; лімітуюча ознака шкідливості; методика оцінки якості води; якість води

Список літератури

  1. Колісник А.В., Чугай А.В. Методичні основи оцінки якості поверхневих вод / Екологічні проблеми регіонів України. Матеріали VІІІ Всеукраїнської наукової конференції студентів, магістрів і аспірантів. – Одеса: ОДЕКУ, 2006. – 123 с.
  2. Методика екологічної оцінки якості поверхневих вод за відповідними категоріями /Романенко В.Д., Жукинський В.М., Оксіюк О.П. та ін.– К.: Символ-Т, 1998.- 28 с.
  3. Збірник методичних вказівок з дисципліни «Методи оцінки якості природних вод» для студентів спеціальності «Екологія та охорона навколишнього середовища» / Юрасов С.М.- Одеса: ОДЕКУ, 2005. – 86 с.
Завантажити повний текст (PDF)