Модель взаємодіючих граничних шарів атмосфери та океану

Автори: Казаков О.Л., Іванова О.В., Сахненко О.І.

Рік: 2009

Випуск: 07

Сторінки: 147-159

Анотація

За допомогою одновимірної моделі взаємодіючих граничних шарів атмосфери (ГША) та океану відтворені просторово-часові зміни основних метеорологічних та гідрологічних величин, а також коефіцієнта турбулентності на протязі року. Наводиться якісний та кількісний аналіз результатів розрахунку в порівнянні з фактичними даними, який включає в себе візуальний аналіз просторово-часових розрізів та аналіз отриманих статистичних характеристик узгодження фактичних та розрахованих даних. За результатами тривалого періоду інтегрування побудовані річні розподіли температур повітря та води, швидкості вітру, коефіцієнта турбулентності, глибини турбулентного шару океану, хвилювання та складових рівняння теплового балансу.

Теги: граничний шар атмосфери та океану; математична одновимірна модель; річний хід; складові рівняння теплового балансу; статистичні характеристики; фактичний матеріал; хвилювання

Список літератури

  1. Казаков А. Л., Лихачев С. М., Специализированный архів данных наблюдений для задач взаимодействия атмосферы и океана // Математические модели в исследовании динамики океана. – Новосибирск: ВЦ СОАН СССР, 1988. – C.82-95.
  2. Лыкосов В. Н., Платов Г. А. Численное моделирование пограничного слоя атмосферы над ЭАЗО Куросио // Математическое моделирование процессов пограничного слоя атмосферы и океана. – М.: ОВМ АН СССР, 1989. – С. 68-92.
  3. Іванова О. В., Казаков О. Л., Опис структури граничного шару атмосфери над морем за допомогою нестаціонарної математичної моделі // Вісник Одеського державного екологічного університету. – 2006. – вип. 2. – С. 88-100.
  4. Казаков О.Л., Сахненко О.І. Оцінка впливу ефектів хвилювання на формування термодинамічної структури верхнього перемішаного шару океану на протязі року // Вісник Одеського державного екологічного університету. – 2008. – вип. 5. –          С. 202-213.
  5. Сухоруков В.А., Дмитриев Н.В. Теория стационарного устойчиво стратифицированного дрейфового слоя трения океана // Морской гидрофизический журнал. – 1986. – № 5. – С. 9-18.
  6. Марчук Г.И. Численное решение задач динамики атмосферы и океана. – Л.: Гидрометеоиздат, 1974. – 303 с.
  7. Казаков А.Л. К вопросу о параметризации тепловлагообмена при штормах применительно к задачам взаимодействия атмосферы и океана // Метеорология и гидрология. – 1980. – № 8. – С. 58-64.
  8. Задачник по динамической метеорологии: Учебное пособие для студентов ВУЗОВ / [Гаврилов А.С., Данович А.М., Егоров К.Л. и др.]. – Л.: Гидрометеоиздат, 1984. – 165 с.
  9. Гаврилов А. С., Гутман Л. Н., Лыкосов В. Н. Нестационарная задача о планетарном пограничном слое атмосферы с учетом радиационного теплообмена. // Труды ЗСРНИГМИ, 1974. – Вып. 11. – С. 35-48.
Завантажити повний текст (PDF)