Аналіз сучасного стану забруднення агроекосистем на території зрошення Одеської області з урахуванням інтенсифікації сільськогосподарського виробництва

Автори: Ільїна В.Г., Чернякова О.І.

Рік: 2008

Випуск: 06

Сторінки: 34-39

Анотація

У статті розглядається одна з основних проблем сучасної екології – забруднення грунтово-рослинного покриву під дією інтенсивних технологій вирощування сільськогосподарських культур, що приводить до деградації ґрунтового покриву і погіршення якості одержуваної при цьому продукції. Територія Одеської області відноситься до однієї з ведучих на Україні по виробництву високоврожайної продукції, особливо овочевих культур. Це створює передумови для надходження в них забруднювальних речовин, у тому числі радіонуклідів.

Теги: концентрація важких металів і радіонуклідів; мінералізація зрошувальної води; норма зрошення

Список літератури

  1. Полевой А. М. Моделирование процесса формирования продуктивности зерновых культур в условиях радиоактивного загрязнения агрэкосистем // Метеорология и гидрология. – 1993, № 3. С. 97 – 105.
  2. Сельскохозяйственная радиоэкология./ Под ред. Р.М. Алексахина и Н.А. Корнеева. – М.: Экология, 1991. – 297с.
  3. Прохоров В.М. Миграция радиоактивных загрязнений в почвах. Физико-химические механизмы и моделирование./ Под ред. Р.М. Алексахина. – М.: Энергоиздат, 1981. – 98 с.
  4. Кирюшин В.И. Экологические основы земледелия. – М. : Колос, 1996.
Завантажити повний текст (PDF)