Санітарно-екологічний стан лісів як передумова розвитку лісової рекреації (на прикладі Чернігівської області)

Автори: Гавій В.М., Мирон І.В.

Рік: 2008

Випуск: 06

Сторінки: 21-26

Анотація

У статті здійснена оцінка та проведено групування адміністративних районів Чернігівської області за лісорекреаційною активністю населення та санітарно-екологічним станом лісів. На основі співставлення даних показників окреслені напрями оптимізації лісової рекреації.

Теги: критерії оцінки; лісорекреаційна активність населення; рекреаційне лісовикористання; санітарно-екологічний стан

Список літератури

  1. Гавій В.М., Мирон І.В. Комплексна оцінка лісових рекреаційних ресурсів (на прикладі Чернігівської області) //Матеріали ІІІ Міжвузівської науково-практичної конференції „Наукова парадигма географічної освіти України в ХХІ столітті”. – Донецьк, 2007. – С. 82-90.
  2. Доповідь про стан навколишнього природного середовища в Чернігівській області за 2004. – Чернігів, 2005. – 204 с.
  3. Тарасов А.И. Рекреационное лесопользовние. – М.: Агропромиздат, 1986. – 176 с.
  4. Хромов О.Д. Рекреаційне лісокористування в заповідних лісах Південного берега Криму //Автореф. дис. … канд. с.-г. наук. – Харків, 2004. – 19с.
Завантажити повний текст (PDF)