Трансформація неорганічних сполук азоту в процесі очищення стічних вод на очисних спорудах м. Б-Дністровського

Автори: Коріневська В.Ю.

Рік: 2008

Випуск: 06

Сторінки: 14-20

Анотація

Розглянуті процеси трансформації неорганічних сполук азоту з урахуванням багатокомпонентного складу стічних вод, що поступають на очисні споруди міста, та паралельного протікання реакцій нітрифікації і денітрифікації. Проведений аналіз та кількісна оцінка даних процесів на очисних спорудах м. Б-Дністровського.

Теги: активний мул; денитрификация; нитрификация; очисні споруди; стічні води

Список літератури

  1. Лемківський С.С., Падун М.М. Раціональне використання і охорона водних ресурсів. – К.: Либідь, 2006. – 280 с.
  2. Экология города / под ред. Стольберга Ф.В. – К.: Либра, 2000. – 464 с.
  3. P. Vesilind, J. Peirce, R. Weiner. Environmental engineering. – Newten, 1994. – 628 p.
  4. Державні санітарні правила і норми «Вода питна. Гігієнічні вимоги до якості води централізованого господарсько-питного водопостачання» // Збірник законодавчих актів України про охорону навколишнього природного середовища. Т 4. – Чернівці: Зелена Буковина, 1998. – с. 283-286.
  5. Санитарные правила и нормы охраны поверхностных вод от загрязнения (СанПиН 4630-88). – М.: Минздрав СССР, 1988. – 69 с.
  6. Мешенгиссер Ю.М., Щетинин А.И., Есин М.Т. Удаление азота и фосфора активным илом // Коммунальное хозяйство городов: научно-технический сборник № 74. – Харьков: ХНАГХ, 2007. – с.36-45.
  7. Колесников В.П., Вильсон Е.В. Современное развитие технологических процессов очистки сточных вод в комбинированных сооружениях. – Ростов-на-Дону: Юг, 2005. – 212 с.
  8. Очистка сточных вод / Хенце М., Армоэс П., Ля-Кур-Янсен Й., Арван Э. – М.: Мир, 2004. – 480 с.
  9. Школьний Є.П., Лоєва І.Д., Гончарова Л.Д. Обробка та аналіз гідрометеорологічної інформації. — Одеса, 1999. – 600 с.
Завантажити повний текст (PDF)