Час руслового добігання в період максимального паводочного стоку на річках північно-східного Нечорнозем’я Росії і його розрахунок

Автори: Бєлий А.В., Гопченко Є.Д.

Рік: 2008

Випуск: 06

Сторінки: 147-151

Анотація

Розроблена формула для швидкостей руслового добігання в період проходження дощових паводків рідкісної повторюваності на півночі європейської Росії. В основу управління встановлена залежність між швидкістю добігання і площею водозбору і ухилом річки. Отримані чисельні значення емпіричних гідравлічних параметрів формули обґрунтовані даними спостережень на 216 гідрометричних постах регіону.

Теги: максимальній паводковий стік; річки Росії; час руслового добігання

Список літератури

  1. Бефани А.Н. Расчет добегания речных паводков// Метеорология, климатология и гидрология: респ. межвед. научн.сб.,вып.17,1981/Киев-Одесса, «Вища школа», 1981, с.3-10.
  2. Гопченко Е.Д.О расчете скоростей руслового добегания на горных реках северо-востока СССР// Метеорология, климатология и гидрология: респ. межвед. научн.сб., вып.5,1969/ Киев-Одесса, «Вища школа», 1969, с.3-7.
  3. Зиновьева Л.Е.,Поляков М.М. Расчет скоростей добегания на реках Белоруссии// Метеорология, климатология и гидрология: респ. межвед. научн.сб.,вып.17,1981/Киев- Одесса, «Вища школа», 1981, с.21-26.
  4. Иваненко А.Г. Исследование скоростей добегания паводков на реках Закарпатской области// в сб.: Труды ОГМИ, 1961, вып.24, 1961, с.60-69
  5. Лалыкин Н.В. О расчете скоростей добегания //в сб.: Труды ОГМИ, 1958, вып.15/ Л.,ГМИЗ, 1958. с.73-87.
Завантажити повний текст (PDF)