Аналіз та просторове узагальнення строків проходження весняних водопіль на рівнинних річках України

Автори: Шакірзанова Ж.Р.

Рік: 2008

Випуск: 06

Сторінки: 157-164

Анотація

В статті розглянуті фізико-географічні умови формування весняних водопіль в різних частинах рівнинної України, визначені багаторічні характеристики строків їх проходження, у тому числі в сучасних кліматичних умовах, здійснено статистичний аналіз та просторове узагальнення його параметрів для дат початку та проходження максимальних витрат (рівнів) води в залежності від географічного положення водозборів. Показано, що середньобагаторічні строки початку весняних водопіль закономірно змінюються по території і можуть бути представлені у картографічному вигляді. Встановлення ж дат проходження максимальних витрат води для будь-яких річок може здійснюватися через визначення тривалості підйому водопілля, яка залежить, головним чином, від розмірів водозборів.

Теги: статистична обробка та просторове узагальнення строків весняного водопілля

Список літератури

  1. Гинзбург Б.М. О расчёте сроков замерзания и вскрытия рек севера Сибири. – Труды Гидрометцентра СССР, 1987, вып. 295, с. 149-173.
  2. Гинзбург Б.М., Борщ С.В., Ефремова Н.Д., Сильницкая М.И., Полякова К.Н. Метод долгосрочных и краткосрочных прогнозов дат максимальных уровней весеннего половодья на Европейской территории России. – Метеорология и гидрология, 2002, №11, с.81-82.
  3. Советский Союз. Украина. Общий обзор. – М.: «Мысль», 1969. – 311 с.
  4. Природа Украинской ССР. Климат.- Киев: «Наук. Думка», 1984. – 250 с.
  5. Клімат України / За ред. В.М.Ліпінського, В.А.Дячука, В.М.Бабіченко. – Київ: Український науково-дослідний гідрометеорологічний інститут, 2003. – 343с.
  6. Пособие по определению расчетных гидрологических характеристик. – Л.: Гидрометеоиздат, 1984. – 448 с.
Завантажити повний текст (PDF)