Використання кривих забезпеченості для оцінки якості води річки Тиси

Автори: Захарова М.В.

Рік: 2008

Випуск: 06

Сторінки: 152-156

Анотація

У статті для оцінки якості вод річки Тиси використовується імовірнісний підхід, який передбачає побудову кривих забезпеченості виміряних гідрохімічних показників.

Теги: важкі метали; концентрації; криві забезпеченості

Список літератури

  1. Бреховских В.Ф., Волкова З.В., Ломова Д.В. Об использовании кривых обеспеченности гидрохимических показателей при оценке качества вод Северной Двины // Метеорология и гидрология. – 2005. – №7. – С. 77-88.
  2. Звіт про стан навколишнього природного середовища Закарпатської області за 2004 р. / Державне управління екології та природних ресурсів в Закарпатській області. – Ужгород, 2005. – 79 с.
  3. Катинська І.В. Розрахунок розбавлення забруднених важкими металами вод р. Тиса // Вісник Одеського державного екологічного університету. – 2007. – Вип. 4. – С.60-66.
  4. Методика екологічної оцінки якості поверхневих вод за відповідними категоріями // В.Д. Романенко, В.М. Жукинський, О.П. Оксіюк та ін. – К.: СИМВОЛ – Т, 1998. – 28с.
  5. Рождественский А.В., Чеботарёв А.Н. Статистические методы в гидрологии. – Л.: Гидрометеоиздат, 1974. – 166 с.
Завантажити повний текст (PDF)