Використання формул об’ємного типу для нормування характеристик весняного водопілля в басейні р. Сіверський Донець

Автори: Гопченко Є.Д., Авгайтіс С.В.

Рік: 2008

Випуск: 06

Сторінки: 133-138

Анотація

Розглядається науково-методична база для нормування характеристик максимального річкового стоку, яка опирається на структурне рівняння об’ємного типу.

Теги: максимальний стік весняного водопілля; нормативна база; об’ємна формула

Список літератури

  1. Руководство по определению расчетных гидрологических характеристик (СНіП 2.01.14-83). – Л.: Гидрометеоиздат, 1983.
  2. Соколовский Д.Л. Речной сток. – Л.: Гидрометеоиздат, 1968. – 538 с.
  3. Гопченко Е.Д. Анализ структуры объемных формул // Метеорология, климатология и гидрология, 1976. – Вып.12. – С.84-90.
  4. Гопченко Е.Д., Сербов Н.Г. Метод расчета максимального стока весеннего половодья рек Западно-Сибирской равнины // Метеорология и гидрология, 1990. – № 5.- С.79-85.
  5. Ткаченко Т.Г. Обґрунтування розрахункової формули швидкості руслового добігання повеневих хвиль в басейні р. Сіверський Донець // Метеорологія, кліматологія і гідрологія, 2005. – Вип. 49. – С. 439-445.
Завантажити повний текст (PDF)