Транспорт енергії (імпульсу) в модельних низьковимірних дисипативних системах

Автори: Герасимов О.І., Співак А.Я., Худинцев М.М., Клименков О.А.

Рік: 2008

Випуск: 06

Сторінки: 225-233

Анотація

Чисельно досліджується динамика імпульсу у одновимірній моделі дискретної системи частинок з герцевськими контактами. Встановлені критерії нелінійної дисперсії та досліджена солітоноподібна та квазіперіодична поведінка імпульсу у системі. Перспективи використань виявлених особливостей у фізиці гранульованих матеріалів у сенсі порозуміння деяких матеріальних співвідношень динаміки їх поведінки під впливом збурень та керованого транспорту збурень різної природи дискутуються.

Теги: динамічні дисипативні системи; динамічні фазові перетворення; транспорт енергії/імпульсу

Список літератури

 1. Jaeger H.M., Nagel S.R., Behringer R.P. The physics of granular materials. // Rev.Mod.Phys. – 1996.-68.- P.1259-1272.
 2. Duran J. Sands, powders and grains.-New York: Springer-Verlag, 2000.-200p.
 3. Kadanoff L. Built upon sand: theoretical ideas inspired by granular flows. // Rev.Mod.Phys. –  1999.-71.-P.435-447.
 4. De Gennes P.G. Granular matter: a tentative view. // Rev.Mod.Phys. – 1999.-71,S.- P.374-385.
 5. Герасимов О.І., Вандевалле Н., Співак А.Я., Худинцев М.М., Люмє Г., Дорболло С., Клименков О.А. Стаціонарні стани у 1D системі непружних частинок //Укр.фіз.журн. – 2008.- 53, № 9
 6. Gerasimov O.I., Schram P.P.J.M. Differential equation of state of a model system with a singular measure: application to granular materials in steady states. //Physica A. – 2002. -312.-P.172-180.
 7. Gerasimov O.I., Schram P.P.J.M, Kitahara K. Kinetics of granular segregation. //Ukr.Journ.Phys. – 2003.-48, N8.-P.885-896.
 8. Gerasymov O.I., Khudyntsev N.N., Klymenkov O.A., Spivak A.Ya. The kinetics of processes occurring in granular materials in the field of vibroaccelerations. // Ukr.Journ.Phys. – 2005.-50, №6. -P.624-632.
 9. Gerasymov O.I., Khudyntsev N.N., Klymenkov O.A., Spivak A.Ya. Kinetics of driven granular materials. // Bogolyubov Kyiv Conference: Modern Problems of Mathematics and Theoretical Physics (13-17 September 2004, Kyiv, Ukraine).
 10. Герасимов О.І., Клименков О.А., Співак А.Я. Кінетика гранульованих матеріалів у полі віброприскорювань. //Всеукраїнський з’їзд ”Фізика в Україні”. Тези доповідей. Україна, Одеса, 3-6 жовтня 2005р. – Одеса: Астропринт, 2005.- С.90
 11. Nesterenko V.F. Dynamics of Heterogeneous Materials. Springer Verlag. New York, 2001
 12. Du Y., Li H., Kadanoff L. Breakdown of Hydrodynamics in a One-Dimensional System of Inelastic Particles // Phys.Rev.Lett. – 1995.- 74.-P.1268.
 13. Лэмб Дж. Элементы теории солитонов. – М.: Мир,1984.
Завантажити повний текст (PDF)