Концептуальні підходи до формування пріоритетів економіко-екологічного оновлення приморських регіонів

Автори: Хумарова Н.І.

Рік: 2008

Випуск: 06

Сторінки: 55-63

Анотація

В роботі розглянути концептуальні підходи до формування пріоритетів економіко-екологічного оновлення приморських регіонів з урахуванням тріади системоутворюючих факторів.

Теги: концепція сталого розвитку; оновлення економіки; регулювання регіонального розвитку; соціально-економіко-екологічний розвиток регіону

Список літератури

  1. Регіональна політика України: інституційно-правове забезпечення: Зб. офіц. док. / За ред. З. Варналія та ін. – К.: НІСД, 2004. – 521с.
  2. Державна стратегія регіонального розвитку на період до 2015 року / Офіційний вісник України, 2006, №30.
  3. Герасимчук З.В. Регіональна політика сталого розвитку: методологія формування, механізми реалізації. – Луцьк: «Надстир,я», 2001. – 526с.
  4. Герасимчук З.В., Вахович І.М. Організаційно-економічний механізм формування та реалізації стратегії розвитку регіону. – Луцьк: ЛДТУ, 2002. – 248с.
  5. Концептуальні засади стратегії розвитку Харківського регіону / Бондаренко Л.М. и др. – Х.: ВАТ «Модель Всесвіту», 2001. – 52с.
  6. «Стратегія економічного та соціального розвитку Одеської області на період до 2015 року» http://oda.odessa.gov.ua/
Завантажити повний текст (PDF)