Система оподаткування природоохоронної діяльності в Україні: стан та напрямки її вдосконалення

Автори: Кібкало В.В.

Рік: 2006

Випуск: 03

Сторінки: 52-58

Анотація

У зазначеній роботі проведено аналітичне узагальнення зарубіжного досвіду функціонування механізму еколого-орієнтованих податкових пільг у розвинутих країнах, визначена характеристика сучасної системи пільгового оподаткування природоохоронної діяльності, а також необхідність підвищення стимулюючої ролі вітчизняної системи оподаткування природоохоронної діяльності.

Теги: «екологічні податки»; організація природоохоронної діяльності; платники податків; податкові пільги; природоохоронна діяльність; проект Податкового кодексу України; рентні платежі; реформування екологічних механізмів природокористування; система екологічного оподаткування; система оподаткування; система пільг екологічного оподаткування

Список літератури

  1. Постанова Верховної Ради України “Про рекомендації парламентських слухань щодо дотримання вимог екологічного законодавства в Україні, напрямів реалізації та вдосконалення екологічної політики” від 7 грудня 2000 р. – №2130 – ІІІ. – Київ, Верховна Рада України.
  2. Майстренко О. Деякі питання вирішення колізій у податковому законодавстві України // Право України. – 2005 . – №9. – с.95-99.
  3. Бурденко І.М., Кравченко О.В., Аналіз стану й напрямки розвитку податкової системи України та її вплив на зростання економіки // Економіка. Фінанси. Право.- 2004. – №7, с.3-9.
  4. Lovei M., Weiss Ch., Jr. Environmental management and institutions in OECD countries. Lessons from experience. – World Bank Technical Papers №391. – Pollution management series. – Washington, D.C., The World Bank, 1998. –55 p.
  5. Ecotaxation / Ed. By T.O’Riordan.– London: Earthscan Publication Limited, 1997.–338p.
Завантажити повний текст (PDF)