Питання забруднення повітряного басейну м. Одеси

Автори: Шинкевич Н.Г., Шурда К.Е.

Рік: 2006

Випуск: 03

Сторінки: 5-10

Анотація

Виділені основні забруднювальні речовини, які надходять в атмосферу великого міста, визначено вклад підприємств різних галузей промисловості в забруднення повітряного басейну, аналізується мінливість обсягів викидів забруднювальних речовин в атмосферне повітря міста.

Теги: антропогенне навантаження; викиди; гранично допустимі концентрації; джерела забруднення; забруднювальні речовини; повітряний басейн

Список літератури

  1. Екологічне законодавство України. Збірник нормативних актів та судової практики. Під ред. Погрібного О. Х.: ТОВ „Одіссей”, 2002. – 928 с.
  2. Шурда К.Э. Погодно-климатический фактор в развитии экономики приморского региона (проблемы оценки и прогнозирования): Монография. – Одесса: ФЕНІКС, 2003. – 122 с.
  3. Доповідь про стан забруднення навколишнього середовища в Одеській області // Причорноморський екологічний бюлетень №8. Науково – практичний журнал. – Одеса, 2003. – С. 4 – 56.
  4. Экология города: Учебник // Под ред. Стольберга Ф.В. – К.: Либра, 2000. – 464 с.
  5. Безуглая Э.Ю., Сонькин Р.Л. Влияние метеорологических условий на загрязнение воздуха в городах Советского Союза // В кн.: Метеорологические аспекты загрязнения атмосферы. – Л.: Гидрометеоиздат, 1971. – С. 241-252.
  6. Проскуров А.М. Моніторинг атмосферного повітря та водних ресурсів в Одеській області // Причорноморський екологічний бюлетень № 2. Науково – практичний журнал. – Одеса, 2001. – С. 136 – 143.
  7. Грудев П.Х., Демчишина Н.Н. Потенциальные источники загрязнения атмосферы // Метеорология, кліматологія и гідрологія, 2004, вып.48. – С. 31-35.
  8. Шурда К.Э. Экономико-экологическая оценка погодно-климатических опасностей в промышленно-производственной сфере // Труды Одесского политехнического университета. Научный и производственно-практический сборник. Спецвыпуск, т.2, 2004. – Одесса, 2004. – С. 293-297.
Завантажити повний текст (PDF)