Визначення біогазового потенціалу Одеської області

Автори: Романчук С.Є.

Рік: 2006

Випуск: 03

Сторінки: 47-51

Анотація

На прикладі Одеської області розглядаються еколого-економічні проблеми сучасної України, а саме: щорічне зростання обсягів утворення відходів та наявність потреб в енергоресурсах. Вирішення цієї проблеми частково можливе за рахунок використання біоенергетичного ресурсу (біогазу). В статті наводяться переваги впровадження на практиці видобутку біогазу та здійснені розрахунки його потенціалу завдяки, анаеробному зброджуванню твердих побутових та сільськогосподарських відходів в Одеській області.

Теги: біогазовий потенціал; енергоресурси; органічні відходи; поновлювані джерела; худоба

Список літератури

  1. Лапицький В.М., Борисовська О.О., Катічев О. М. Проблема переробки і утилізації твердих побутових відходів в Україні та шляхи її вирішення //Тез. доп. V Междунар. науч.-практич. конф. з проблеми збору, переробки та утилізації відходів. – Одеса, 2004.- С.246
  2. http: //ostriv.in.ua/index.php
  3. Гелетуха Г.Г., Желєзна Т.А., Тішаєв С.В., Кобзар С.Г. Розвиток біоенергетичних технологій в Україні // Ж. Екотехнології та ресурсозбереження. 2002.-№3. – С.3-11.
  4. Гелетуха Г.Г., Желєзна Т.А., Жовмір М.М., Матвєєв Ю.Б. Сучасний стан та перспективи розвитку біоенергетики в Україні// Ж. Промислова теплотехніка. 2005. – № 1.- С. 78-85.
  5. Програма поводження з твердими побутовими відходами в Одеській області до 2011 року (рішення обласної ради від 11 січня 2005 року № 572-ІУ).
  6. http//www.minagro.kiev.ua
  7. Радянський енциклопедичний словник / Гол. ред А.М. Прохоров. – Вид. 2-е. – М.: Радянська енциклопедія, 1983. – 1043 с.
  8. Короткий словник іноземних слів / склала С.М. Локшина. – Вид. 5-е, стереотип.- М.: Російська мова, 1977.-351 с.
  9. Українсько-російський економічний тлумачний словник / Авт.-упор. В.М. Копоруліна .- Х.: Факт,2005.-400с.
  10. Гелетуха Г.Г., Кобзарь С.Г Впровадження біогазових установок у сільському господарстві України // Ж.Пропозиція. 2001. – листопад. – С.26-27.
Завантажити повний текст (PDF)