Моделювання мезо-масштабних процесів в північно-західному Причорномор’ї

Автори: Іванов С.В., Тучковенко Ю.С.

Рік: 2006

Випуск: 03

Сторінки: 210-218

Анотація

Розглядаються результати спільного використання числових моделей атмосфери і моря для опису мезо-масштабных процесів у геофізичному граничному шарі. Розрахунки проведені для північно-західної частини Чорного моря. Показано, що врахування неоднорідностей у полі вітру в моделях високого розділення (1-3км) дозволяє істотно уточнити характеристики циркуляції вод у прибережних та пригирлових областях моря.

Теги: геофізичний граничний шар; мезо-масштабні процеси; північно-західна частина Чорного моря; числові моделі атмосфери і моря

Список літератури

  1. Wadley M., Bigg G., Stevens D.P., Johnson A.J. Sensitivity of the North Atlantic to surface forcing in an ocean general circulation model // J.Phys.Oceanogr. 1996. – v.26. – pp.1129-1141.
  2. Frankignoul C., Kestenare E. The surface heat flux feed back. Part II. Direct and indirect estimates in the ECHAM4 / OPA 8 coupled GCM // Clim.Dyn. 2002. – v.19. – pp.225-246.
  3. Frankignoul C. An intercomparison between the surface heat flux feed back in five coupled models COADS and the NCEP reanalysis // Clim.Dyn. 2004. – v.22. – pp.373388.
  4. Zolina O., Gulev S. Variability of the ocean-atmosphere associated with atmospheric cyclones // World Clim. Res. 2001. – 115. – pp.189-192.
  5. Grell, G. A., Dudhia J., Stauffer D.R. A description of the fifth-generation Penn State/NCAR mesoscale model (MM5) // NCAR Technical Note, 1994. – 398. – 117 pp.
  6. Haagenson P. L., Dudhia J., Grell G.A., Stauffer D.R. The Penn State/NCAR mesoscale model (MM5) source code documentation // NCAR Technical Note, 1994. – 392. – 200pp.
  7. Hess K.W. MECCA Programs documentation: Technical Report // NOAA. – NESDIS 46.- Washington, D.C., 1989.- 97 p.
  8. Тучковенко Ю.С. Гидродинамическая модель для расчета трехмерной циркуляции и термохалинной структуры вод северо-западной части Черного моря // Метеорологія, кліматологія та гідрологія. – 2002.- № 45.  -С.129 -139.
  9. Тучковенко Ю.С. Математическая модель формирования термохалинной структуры и циркуляции вод в лиманах, приустьевых и шельфовых областях северо-западной части Черного моря // Экологическая безопасность прибрежной и шельфовой зон и комплексное использование ресурсов шельфа. – Севастополь: НАН Украины, МГИ. – С. 138-153.
  10. Тучковенко Ю.С. Числова термогідродинамична модель як складова частина геоінформаційної  системи // Геоінформатика.- Київ.- № 1. – С. 96 – 106.
Завантажити повний текст (PDF)