Кінетика гранульованих матеріалів у полі віброприскорювань

Автори: Герасимов О.І., Клименков О.А., Співак А.Я., Худинцев М.М.

Рік: 2006

Випуск: 03

Сторінки: 247-252

Анотація

Запропоновані теоретичні моделі явищ компактизації та сегрегації, що відбуваються у гранульованих матеріалах. На цьому шляху використовують кінетичний підхід, який базується на рівняннях руху для відповідно визначеного параметра впорядкування. Отримані результати мають загальний характер і можуть бути застосовані також для дослідження кінетики фазових перетворювань, де існування метастабільних повільно релаксуючих станів відіграє суттєву роль.

Теги: гранульована матерія; кінетика параметра впорядкування; компактизация; сегрегация; фазовий перехід

Список літератури

  1. Duran J. Sands, Powders and Grains.-NY.: Springer-Verlag, 2000.-200p.
  2. Jaeger H.M., Nagel S.R., Behringer R.P. The physics of granular materials. // Rev.Mod.Phys. -1996.-68.- P.1259-1272.
  3. Kadanoff L. Built upon sand: theoretical ideas inspired by granular flows.. // Rev.Mod.Phys. -1999.-71.-P.435-447.
  4. De Gennes P.G. Granular matter: a tentative view. // Rev.Mod.Phys. -1999.-71,S.- P.374-385.
  5. Gerasimov O.I., Schram P.P.J.M. Differential equation of state of a model system with a singular measure: application to granular materials in steady states. // Physica A. -2002.-Vol.312.-P.172-180.
  6. Гиршфельдер Д.О. (и др.) Молекулярная теория жидкостей и газов. М.: Мир, 1973.-350с.
  7. Gerasymov O.I., Khudyntsev N.N., Klymenkov O.A., Spivak A.Ya. The kinetics of processes occurring in granular materials in the field of vibroaccelerations. // Ukr.Journ.Phys. -2005.-Vol.50, № 6.-P.624-632.
  8. Knight J.B., Fandrich C.G., Lau C.N., Jaeger H.M., Nagel S.R. Density relaxation in vibrated granular materials. // Phys.Rev.E. -1995.-Vol.51.-P.3957-3965.
  9. Vilarruel F. (and all) Compaction relaxation and ordering in granular materials. // Phys.Rev.E. -2000.-Vol.61.-P.-6914-6932.
  10. Gerasimov O.I., Schram P., Kitahara K. Kinetics of granular segregation. // Ukr.Journ.Phys. -2003.-Vol.48, № 8.-P.885-896.
Завантажити повний текст (PDF)