Моделювання рядів побутового стоку при наявності водоспоживання за рахунок місцевих водних ресурсів

Автори: Лобода Н.С., Довженко Н.Д.

Рік: 2006

Випуск: 03

Сторінки: 151-159

Анотація

Наводяться результати стохастичного моделювання побутового стоку в вигляді функцій відгуку в умовах забору води з місцевих водних ресурсів на постачання населення водою.

Теги: водні ресурси; водогосподарські перетворення; функції відгуку

Список літератури

  1. Гопченко Е.Д., Лобода Н.С. Применение методов статистического моделирования при оценке изменений годового стока рек под влиянием орошения // Метеорология и гидрология.-1986.-С. 118-119.
  2. Гопченко Є.Д., Лобода Н.С.Оцінювання природних водних ресурсів України за методом водно-теплового балансу // Наук. Праці УкрНДГМІ. -2001. – Вип.249. – С.106-120.
  3. Лобода Н.С.Расчеты и обобщения характеристик годового стока рек Украины в условиях антропогенного влияния. – Одесса. – 2005. – 208с.
  4. Лобода Н.С., Нгуен Ле Минь. Оценка норм годового стока на основе уравнения водно-теплового баланса для территории Крымского полуострова // Міжвід. наук. зб. України. – Метеорологія, кліматологія та гідрологія. – Одеса. – 2003. – Вип.47. – С.202-208.
  5. Раткович Д.Я., Болгов М.В. Стохастические модели колебаний составляющих водного баланса речного бассейна. – М.: РАН ИВП, 1997. – 262с.
  6. Тимченко З.В. Водные ресурсы и экологическое состояние малых рек Крыма. – Симферополь. – «Доля». – 2002. – 151с.
  7. Яцик А.В. Водогосподарська екологія. – К.: «Ґенеза», 2004. – 524с.
Завантажити повний текст (PDF)