Формування сприятливих умов залучення інвестицій в природоохоронну діяльність біосферних заповідних територій України

Автори: Колонтай С.М.

Рік: 2006

Випуск: 03

Сторінки: 37-46

Анотація

В роботі розглянуті показники оцінки інвестиційної привабливості природоохоронної діяльності біосферних заповідних територій. Визначені умови залучення інвестицій в природоохоронну діяльність біосферних заповідників. Показана можливість найраціональнішого розподілу інвестицій по видах діяльності.

Теги: біосферний заповідник; інвестиційна привабливість; природоохоронна діяльність

Список літератури

  1. Колонтай С. Н. Залучення інвестицій в природоохоронну діяльність біосферних заповідних територій України // Автореф. дис. на здобуття наукового ступеня канд. екон. наук. – Одеса, 2004. – 20 с.
  2. Колонтай С. Н. Привлечение инвестиций в природоохранную деятельность биосферных заповедных территорий Украины. – Одесса: Одесский государственный экологический университет Министерства образования и науки Украины, 2005. – 183 с.
Завантажити повний текст (PDF)