Щодо питання про екологізацію оподаткування

Автори: Розмарина А.Л.

Рік: 2006

Випуск: 03

Сторінки: 30-36

Анотація

Розглянуто закордонний та вітчизняний досвід у сфері екологізації оподаткування, запропоновано напрями удосконалення податкової системи з урахуванням екологічних чинників.

Теги: «екологічні податки»; екологічні фонди; податкові пільги; природоохоронна діяльність

Список літератури

  1. Веклич О.О. Екологічне оподаткування в Україні: реалії та напрями вдосконалення з урахуванням світового досвіду: Наук. видання / НАН України, Ін-т економіки. – Київ, 2001. – 47 с.
  2. Синякевич І.М., Олійник О.І. Методи екологізації податкової системи // Фінанси України. – 2002. – №1. – С. 28-33.
  3. Кашенко О.Л. Фінанси природокористування. – Суми: Вид-во «Університетська книга», 2000. – 421 с.
  4. Экологический менеджмент / Н.В.Пахомова, А.Эндрес, К.Рихтер. – СПб.: Питер, 2003. – С. 215-223.
  5. Фискальные и нефискальные инструменты в экологической политике стран Европейского Содружества // Экономика природопользования. Обзорная информация. – М.: ВИНИТИ, 2002. – Выпуск №2. – С.71-81.
  6. Мищенко В Действенность экономических рычагов экологической политики (действительно ли загрязнитель платит?) // Экономика Украины. – 2002. – №7. – С.62-69.
  7. Закон України « Про Державний бюджет України на 2003 рік» // Фінанси України. – 2003. – №3. –С.27-80.
Завантажити повний текст (PDF)